What's new

Hình ảnh phượt Đưng K'nớ 14-16/10/2011 ( CT từ thiện- Đưng K'nớ chung 1 tấm lòng)

mewin

Phượt thủ
Hình ảnh phượt Đưng K'nớ 14-16/10/2011 ( CT từ thiện- Đưng K'nớ chung 1 tấm lòng)

Sau khi đọc được các thông tin tại các báo đài '' Đưng K'nớ những hạt gạo cuối cùng'' - HWC tồ chức chuyến đi này

sau đây là một số hình ảnh của chuyến đi

chuẩn bị đồ... mỷ tôm 50 thùng

 

mewin

Phượt thủ
Re: Hình ảnh phượt Đưng K'nớ 14-16/10/2011 ( CT từ thiện- Đưng K'nớ chung 1 tấm lòn

 

mewin

Phượt thủ
Re: Hình ảnh phượt Đưng K'nớ 14-16/10/2011 ( CT từ thiện- Đưng K'nớ chung 1 tấm lòn

 

mewin

Phượt thủ
Re: Hình ảnh phượt Đưng K'nớ 14-16/10/2011 ( CT từ thiện- Đưng K'nớ chung 1 tấm lòn

 

mewin

Phượt thủ
Re: Hình ảnh phượt Đưng K'nớ 14-16/10/2011 ( CT từ thiện- Đưng K'nớ chung 1 tấm lòn

 

mewin

Phượt thủ
Re: Hình ảnh phượt Đưng K'nớ 14-16/10/2011 ( CT từ thiện- Đưng K'nớ chung 1 tấm lòn

 

mewin

Phượt thủ
Re: Hình ảnh phượt Đưng K'nớ 14-16/10/2011 ( CT từ thiện- Đưng K'nớ chung 1 tấm lòn 

mewin

Phượt thủ
Re: Hình ảnh phượt Đưng K'nớ 14-16/10/2011 ( CT từ thiện- Đưng K'nớ chung 1 tấm lòn

thư giãn nghe nhạc...

 

mewin

Phượt thủ
Re: Hình ảnh phượt Đưng K'nớ 14-16/10/2011 ( CT từ thiện- Đưng K'nớ chung 1 tấm lòn

 

mewin

Phượt thủ
Re: Hình ảnh phượt Đưng K'nớ 14-16/10/2011 ( CT từ thiện- Đưng K'nớ chung 1 tấm lòn

người thày giáo giúp đỡ rất nhiệt tình