What's new

[ĐANG BÀN] hỏi, có phải 4rum lỗi kO

Sonvc

Phượt tiên
https://www.phuot.vn/threads/577-Các-công-cụ-của-diễn-đàn
.....................................
Các công cụ của diễn đàn
1. Post bài: mọi thành viên đã đăng ký và kích hoạt đều có quyền post bài.
Môĩ bài post không được có ít hơn 10 và không nhiều hơn 10000 ký tự.
Tiêu đề bài viết không được dài quá 85 ký tự.
Trong môĩ bài viết không được có quá 7 hình ảnh (kể cả smily).
Thơì gian giữa hai bài post không được nhỏ hơn 15 giây.
Trong vòng 60 phút sau khi post một topic mới, thành viên có thể tự sửa tiêu đề của topic đó.
Thành viên có thể sửa bài viết trong vòng 3 ngày sau khi post bài viết đó; nêú sửa bài viết trong vòng 10 phút kể từ khi post, cuôí bài viết sẽ không hiện dòng "Edited by..."
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
40,311
Bài viết
1,080,466
Members
180,498
Latest member
adeelnawaz179
Top