What's new

[Hỏi đáp] Hỏi về bến ghe thương hồ đi miền tây.

Chu6CuChi

Phượt già
Từ video "Du lịch về miền Tây bằng ghe thương hồ 1"
https://m.youtube.com/watch?v=Vxg6peebWLM

Vợ chồng coi mê quá mà chắc tại google dốt nên không tìm được tin tức địa chỉ bến thuyền - chủ thuyền - cũng như tên thuyền ngày giờ xuất bến vân vân ...

Mong bạn phượt nào có tin tức làm ơn chia xẽ.

Có nhóm nào ham vui tổ chức thì cho vc tui đặt gạch với nghen.

Hóng tin từ các bạn.