What's new

[ĐANG BÀN] Lại spammer, một lần nữa lại nhờ Admin và Mod giúp

Con Lạc Đà

Dấu chân
Phải nói là mình lấy làm xin lỗi khi phải tạo thread như thế này quá nhiều để xin Admin và Mod giúp nhưng vì quá bực bội với spammer chen ngang bài đang viết nên mạn phép xin Admin và Mod hỗ trợ nhanh lần nữa.

Thread: Đông Nam Á trong tôi - Một hành trình

Link: https://www.phuot.vn/threads/303899-Đông-Nam-Á-trong-tôi-Một-hành-trình

Bài spam: bài #39 và bài #41

Rất cảm ơn Admin và Mod một lần lần nữa!!