[Chưa chốt đoàn] Lập nhóm đi Mumbai- Delhi-Ladakh- Srinagar tháng 07/2020

Studiobonbeo

Phượt thủ
Mình đang muốn đi Mumbai-Delhi_ladakh trong khoảng 2 tuần vào tháng 07/202. Bạn nào hứng thú thì liên hệ Z.a.l.o mình nha. Không ba bảy bốn chín năm tám bốn chín chín. (Bao Bao).