What's new

[Chia sẻ] Mông Cổ những ngày tháng 10/2019

Robertbaggio423

Phượt tử
Mông Cổ trong tôi là thảo nguyên xanh thẳm, đồng cỏ bao la rộng lớn. Và xách ba lô lên đường.

Sau company trip tại mùa thu Hàn Quốc, cả team đáp đến Ulaanbaatar bằng hãng hàng không quốc gia của họ.

Tbc