What's new

Một thoáng vùng cao

Tiny

Mong manh, dễ... rách
Ôi, ảnh đẹp quá này bạn Són ơi...mà Nguyen cho hỏi cách post ảnh trên này thế nào ý nhỉ...chỉ cho anh em để còn chia sẻ hình ảnh ven đường đi chứ :)
 

netwalker

Phượt gia
Tấm ở post #5 với # 9 của Nguyên đẹp lắm nhưng viết thêm mấy dòng minh họa thì tuyệt vời
 
Last edited by a moderator: