What's new

Mùa xuân Tây Bắc

lanceleo

Phượt thủ
Đây miền Tây Bắc xa xôi,
Em ngồi dệt áo thảnh thơi năm trường.
Buổi mai vượt dốc lên nương,
Mù dâng tóc suối sương vờn sóng lau.
Bé thơ lấp ló chỏm đầu,
Vàng hoe mái mỏng lọt sau lưng gùi.
Nhà ai lên đá lui cui,
Mình cưa tôi kéo tới lui miệt mài.
Rừng xanh vang vọng khoan thai,
Người chan nắng gọi người phai mưa nguồn.
Một trời gió cuộn mây tuôn,
Một đời nhẹ bẫng dưới vườn khổ lao.
Nồng say tha thiết câu chào,
Bạn xuôi thết lợn, bạn cao sẻ mầm.
Nhọc nhằn có thấu cho không?
Lẳn sâu những lũ những giông ngút ngàn.
Véo von ngũ sắc hùa đàn,
Líu lô trai gái rẽ làn nước hung.
Gặp nhau xiết mấy vui mừng,
Bạn trông thấy bạn, ta cùng thịt da.
Khi mùa nương cải trổ hoa,
Khi mùa nếp chín ấy là vĩnh xuân.


(lanceleo - 13/06/2014) 
Top