What's new

[Chia sẻ] New Caledonia - Trở về nơi sinh ra

kebuomhoa

Phượt thủ
Tôi sinh ra và lớn lên ở New Caledonia, cụ thể là Noumea thuộc Pháp.

Lần này có dịp được trở lại Noumea để thăm lại nơi đã cho tôi cuộc sống.

Visa thì xin ở Lãnh sự quán Pháp tại HCM.

Máy bay thì bay của hãng này:Và đi thôi...

Tới nơi rồi:]]