What's new

Nhớ cái cảm giác leo đỉnh Yên Tử

thanhlqsap

Phượt tử
Lẹ quá, chưa gì đã 3 năm trôi qua khi 1 mình leo Yên Tử. Còn đâu những ngày tháng được tự tại đi phượt mọi nơi đây :(
[URL="https://youtu.be/g96v1VuA6W8"]https://youtu.be/g96v1VuA6W8[/URL]