What's new

[Hỏi đáp] Nhờ giúp : Từ Tắc Sậy đi qua Bà Chúa Xứ An giang

MQT

Phượt thủ
Chào các phượt thủ.
Nhờ các bạn góp ý cho mình với.
Mình không rành các tỉnh lắm nên hiện tại tính đi thăm nhà thờ Tắc Sậy trước rồi từ đó đi xe qua Miếu bà Chúa Xứ Châu đốc rồi về Saigon.
Như vậy có tiện không hay đi nhà Thờ rồi về Saigon rồi khi khác đi Châu đốc - Saigon.
Xe từ Tắc Sậy qua Châu Đốc thì nên đi nhà xe nào ổn. Nếu đi như vậy thì mình phải ngủ 1 đêm ở Châu đốc ? Mình đi 1 mình nên cần an toàn tí.
Từ Bạc Liêu qua An giang bao nhiêu km ?
Đi bao nhiêu tiếng trên xe ?
Còn quay về Saigon và ngày khác đi Châu Đốc thì trong 1 ngày có được không các bạn ?
Từ Saigon đi Tẳc Sậy thì mình đi về trong 24h đủ.
Cám ơn các bạn nhiều.