[Cần bán] Nón cào cào Answer Faze Red

Moto299DaNang

Phượt tử
Nón cào cào Answer Faze Red
Thiết kế dáng cào cào cực chất, kết hợp 3 màu đỏ đên trắng nổi bật
Cho biker tầm nhìn tối đa, tán mũ bên trên có thể tháo rời tùy ý
Lớp lót bên trong chống ẩm chống vi khuẩn và có thể tháo rời vệ sinh sạch sẽ
Hệ thống thông gió thoáng mái tối đa
41427759_1146063612212906_8041264197952077824_n.jpg41447944_1146063602212907_5375806497622065152_n.jpg41463623_1146063582212909_3967868672705298432_n.jpg
Size: M
Giá: 2.500.000
[URL='https://www.facebook.com/hashtag/moto299?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARD-I9vsoV_lsN5dYNjDSJTlXEPSYWpZfGUOeu9DVRQK1ALVLP53ykv_47_2l9pH95fnneRAKlWfMRuVEDHYh6z-ZsAokKuT7C95agbjvQWqmCmTiCWyx69i7U6d8WQ5_lxf1VytJtAurcANMLHkYtS4F7eo1NY2Hidvxhwe8qqWHL0-7ccm&__tn__=%2ANK-R']#Moto299[/URL]
[URL='https://www.facebook.com/hashtag/afr?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARD-I9vsoV_lsN5dYNjDSJTlXEPSYWpZfGUOeu9DVRQK1ALVLP53ykv_47_2l9pH95fnneRAKlWfMRuVEDHYh6z-ZsAokKuT7C95agbjvQWqmCmTiCWyx69i7U6d8WQ5_lxf1VytJtAurcANMLHkYtS4F7eo1NY2Hidvxhwe8qqWHL0-7ccm&__tn__=%2ANK-R']#AFR[/URL]
Thông tin chi tiết: [URL]http://moto299.com/answer-faze-red-385.html[/URL]
 
Top