[Cần bán] Nón Nolan N87

Moto299DaNang

Phượt tử
Nolan Helmet - thương hiệu mũ bảo hiểm từ Italia.

Không giống như một số hãng mũ bảo hiểm cao cấp khác khi được sản xuất tại đất nước thứ 3 là Trung Quốc, toàn bộ quá trình làm nên mũ bảo hiểm NOLAN từ thiết kế, sản xuất, cho đến lắp ráp hoàn toàn được làm tại Ý.

Với qui trình sản xuất và kiểm định tuân theo các tiêu chuẩn gắt gao của Châu Âu, đạt chuẩn ECE 22.05, mỗi chiếc mũ đều đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu của người sử dụng, hiện tượng hàng fake, hàng giả,...gần như không có.

Nolan Group - thương hiệu mũ sản phẩm được sản xuất 100% tại Ý
Được phân phối chính hãng tại Moto299
18622943_1262005123898005_605928334_n.jpg18624681_1262005130564671_1142547488_n.jpg18624729_1262005167231334_473716158_n.jpg18643514_1262005183897999_375155312_n.jpg
Store: 119 Nguyễn Văn Thoại, TP Đà Nẵng
Open; 8h-22h
Link FB: [URL='https://www.facebook.com/moto299MienTrung/?__xts__%5B0%5D=68.ARA1ioygN83Lu4kQLadUzSvSyknCJJ1w7r8Crqp2hVpkWawVxvSNVpCBBQ5lWzFS-_4L-nOzJk5xiG7vmnhc7IpjqQT-lEyW8LN7RUAS24EdjNCHIWSvMJm3VR4fIFqGnjQPn49TEZ-cwZjJut6Jm3TBGyEyV3AdNrCp3ZAdnVsuNLoFdaA_&__tn__=-UK-R']https://www.facebook.com/moto299MienTrung/[/URL]
Link website: [URL]http://moto299.com/[/URL]
☎Hotline: 0898.345.299
#NOLAN [URL='https://www.facebook.com/hashtag/an?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA1ioygN83Lu4kQLadUzSvSyknCJJ1w7r8Crqp2hVpkWawVxvSNVpCBBQ5lWzFS-_4L-nOzJk5xiG7vmnhc7IpjqQT-lEyW8LN7RUAS24EdjNCHIWSvMJm3VR4fIFqGnjQPn49TEZ-cwZjJut6Jm3TBGyEyV3AdNrCp3ZAdnVsuNLoFdaA_&__tn__=%2ANK-R']#AN[/URL] [URL='https://www.facebook.com/hashtag/to%C3%A0n?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA1ioygN83Lu4kQLadUzSvSyknCJJ1w7r8Crqp2hVpkWawVxvSNVpCBBQ5lWzFS-_4L-nOzJk5xiG7vmnhc7IpjqQT-lEyW8LN7RUAS24EdjNCHIWSvMJm3VR4fIFqGnjQPn49TEZ-cwZjJut6Jm3TBGyEyV3AdNrCp3ZAdnVsuNLoFdaA_&__tn__=%2ANK-R']#TOÀN[/URL] [URL='https://www.facebook.com/hashtag/c%C3%B9ng?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA1ioygN83Lu4kQLadUzSvSyknCJJ1w7r8Crqp2hVpkWawVxvSNVpCBBQ5lWzFS-_4L-nOzJk5xiG7vmnhc7IpjqQT-lEyW8LN7RUAS24EdjNCHIWSvMJm3VR4fIFqGnjQPn49TEZ-cwZjJut6Jm3TBGyEyV3AdNrCp3ZAdnVsuNLoFdaA_&__tn__=%2ANK-R']#CÙNG[/URL] [URL='https://www.facebook.com/hashtag/b%E1%BA%A1n?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA1ioygN83Lu4kQLadUzSvSyknCJJ1w7r8Crqp2hVpkWawVxvSNVpCBBQ5lWzFS-_4L-nOzJk5xiG7vmnhc7IpjqQT-lEyW8LN7RUAS24EdjNCHIWSvMJm3VR4fIFqGnjQPn49TEZ-cwZjJut6Jm3TBGyEyV3AdNrCp3ZAdnVsuNLoFdaA_&__tn__=%2ANK-R']#BẠN[/URL]
 
Top