What's new

[Chia sẻ] Phượt khắp thế giới bằng tàu hỏa

namchinh

Phượt thủ
Trong lúc search lịch trình tàu ở Thái, mình tình cờ tìm được trang web này: (http://www.seat61.com/sitemap.htm#.UiNgU9Ia4ek)
có thông tin chi tiết về các lộ trình đường sắt (nhà ga, thời gian biểu, giá vé...) hầu như tất cả các châu lục. Hy vọng hữu dụng đối với nhiều anh em "phượt" nhà ta để vi vu thoải mái !
 

nhtphong

Phượt quái
Mình có 1 ước mơ vòng quan thế giới bằng train.
Không biết khi nào mới thực hiện được