What's new

Plan 2013 :)

deny

Phượt tiên
Kế hoạch sơ bộ thống kê trên đây, còn chi tiết từng plan, từng event sẽ đăng trên Facebook nhé bà con :) Đây là những event trên Facebook, do thành viên cộng đồng phượt tại SG lên plan, phát động và rủ rê nhau. Bạn thấy thích plan nào thì join theo plan đó nhé, đơn giản là 1chuyến đi..

2013:

CHƯƠNG TRÌNH “TRUNG THU CHO EM” https://www.facebook.com/events/286793861458737/?ref=22

 
Last edited: