What's new

Quy định của box "Hội Phượt"

Status
Not open for further replies.

CVN

Phuot.vn
Staff member
1. Hội Phượt

- Hội Phượt là tập hợp của nhiều thành viên đang cùng sinh sống, công tác ở một địa phương (có thể là một thành phố, một thị xã hay thậm chí một tỉnh) và tự nguyện cùng nhau coi phuot.vn như trang nhà của mình và hoạt động thường xuyên trên diễn đàn Phượt như một bộ phận gắn bó và có trách nhiệm trong việc phát triển diễn đàn.

- Một Hội Phượt được thành lập dựa trên đề nghị của các thành viên có liên quan thông qua đại diện của họ, và được BĐH chấp thuận. Một Hội Phượt cũng có thể được BĐH chủ động yêu cầu lập để đưa hoạt động của nhóm đi vào quy củ.

- Mỗi Hội Phượt tự chọn một tên riêng cho nhóm mình, khuyến khích các Hội chọn tên có chứa tên địa phương.

- Mỗi Hội Phượt sẽ cử ra một Chủ tịch (và các phó Chủ tịch nếu thấy cần thiết) để chịu trách nhiệm điều phối chung trong nội bộ Hội và chịu trách nhiệm trước BĐH về các hoạt động của Hội đảm bảo theo đúng tiêu chí và Nội quy của diễn đàn.

- Chủ tịch là người trực tiếp kết nạp hay khai trừ các thành viên của Hội do mình phụ trách.

- Các thành viên của các Hội Phượt có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của một thành viên diễn đàn Phượt.

2. Box "Hội Phượt"

- Box "Hội Phượt" được mở ra nhằm tạo một sân giao lưu riêng cho các Hội Phượt hoạt động thường xuyên trên diễn đàn Phượt.

- Box "Hội Phượt" không mở ra để thay thế các box khác trong diễn đàn, tức là các bài hồi ức của nhóm vẫn phải post trong Box "Hồi ức của các chuyến đi", các topic chỉa sẻ, hỏi đáp vẫn phải post trong các box vùng miền tương ứng v.v...

- Box "Hội Phượt" sẽ bao gồm các topic và các sub-box:
2.1. Topic:

  • Mỗi topic là nơi trao đổi, chuyện trò, hẹn hò, nhắn nhủ của các thành viên ở cùng một khu vực địa lý đang tham gia sinh hoạt trên diễn đàn. Các thành viên này có thể sẽ có hoặc không có các chuyến đi cùng nhau nhưng việc tiếp tục giao lưu trong khuôn khổ một topic chung sẽ giúp nuôi dưỡi sự gắn kết giữa các thành viên trong một địa phương. Việc đưa các topic này về chung dưới box "Hội Phượt" còn để diễn đàn được tổ chức gọn gàng hơn.
  • Bất cứ thành viên nào của diễn đàn cũng có thể post bài trong các topic này.
  • Các topic sẽ được các Mod của box "Hội Phượt" quản trị.
  • Các topic do thành viên tạo trong box này sẽ bị BĐH kiểm duyệt trước khi có thể hiển thị.
2.2. Sub-box:

  • Mỗi sub-box là nơi dành riêng cho một Hội Phượt.
  • Chủ tịch và các phó Chủ tịch của mỗi Hội Phượt sẽ có quyền Mod trong sub-box của Hội và chịu trách nhiệm về nội dung, cách thể hiện... của các topic và bài viết trong sub-box sao cho đúng Nội quy của diễn đàn và quy định riêng của box "Hội Phượt". Các Chủ tịch Hội cũng là một Mod cho box "Hội Phượt".
3. Điều kiện lập sub-box cho Hội Phượt

- Mỗi Hội Phượt có thể cử đại diện yêu cầu BĐH cho phép thành lập sub-box riêng nếu tự xét thấy mình đạt được các điều kiện sau:

  • Có ít nhất 20 thành viên đăng ký
  • Các thành viên đăng ký đang và cam kết sẽ duy trì sinh hoạt của mình trên diễn đàn một cách có trách nhiệm.
- Quyết định cuối cùng về việc lập Hội sẽ do Admin quyết định.

4. Chấm dứt hoạt động

- BĐH sẽ chấm dứt hoạt động chính thức của một Hội Phượt và đóng sub-box tương ứng nếu thấy Hội đó không hoạt động hoặc hoạt động không theo đúng theo tiêu chí và Nội quy của diễn đàn.

- BĐH cũng có thể yêu cầu một Hội Phượt cử người khác làm Chủ tịch Hội nếu Chủ tịch Hội hiện tại không hoàn thành trách nhiệm của một Mod của box "Hội Phượt" và sub-box của nhóm mình.
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.