What's new

[Chia sẻ] Sài Gòn - Cần Giờ theo đường Cần Giuộc Long An & cập nhật sơ giá hải sản

Sài Gòn - Cần Giờ theo đường Cần Giuộc Long An & cập nhật sơ giá hải sản

Sáng thứ 7 chở người yêu xuống Cần Giờ ăn hải sản hóng gió biển tránh cái đông đúc của thành thị. Đi thẳng từ Sài Gòn đến Cần Giờ qua phà Bình Khánh cũng đã nhiều, hôm nay tra Google nó chỉ đi theo đường xuống Cần Giuộc rồi rẽ ngang vào đường Rừng Sác nên mình đi thử xem sao.

Tại quận 4 thay vì đi Nguyễn Tất Thành thẳng xuống Huỳnh Tấn Phát ra phà Bình Khánh thì đi Khánh Hội - Nguyễn Hữu Thọ - Lê Văn Lương rồi ra bến đò ở sông Soài Rạp đoạn Cần Giuộc rồi vào đường Rừng Sác. Đường này thì lợi là tuy nhỏ chạy trong các ấp nhưng đường đẹp, không có ổ gà, không thấy mấy anh CSGT nhiều, hại là nó ngoằn nghèo nhiều rẽ và chờ đò qua sông lâu. Đường Rừng Sác dạo này vẫn đông các anh CSGT nhé, đừng thấy đường vắng, thẳng tắp mà bang nhanh hoặc lấn tuyến mấy anh nhảy từ rừng đước ra là xong phim nhé. Khi về mình còn thấy 3 xe của các anh chạy nhè nhẹ hóng gió và tấp 1 xe máy vào, xe gì nhìn khá lạ chắc kiểm tra giấy tờ.

Bản đồ:

BuVUTGmkTQ-v_jy2oBgRGJGQTx9vvP67FqnbAw5-atSB99v_qabcPvKcdmaBv20gebX5pKBZYWftVt5U9QFoSb_q9UR1vKVx1QzUucueTtSh13z1j6j4Kndi6BjslRyhbcASrtHgG89ZMGlMZaBHqwsH9oFOw4vvgJU9agOp856W2KEU8eMMQCX1qRv47njBrz-1jB_94a7eLMzNGpA3NLc6K7EkpubAc1Ph4OmUWYJHi5ozqePLgMeY_245XNUsbDGZawkb31naffJoXUn1XivYu0vU1Hawwa1c6tYuBvfPaGPR3sTF0IiCvSTuBBHbHpgSQRnKthip-xPhlIbeVDr5tJsTweXEIL9IX8Dz5NRvMwtY04YvWL0lFAJ3CqVpmX60nEXGapkaD8XIFG20iJ0K7x8uJJpvSyDxZm4Sl9Ke4QTbXX8e5UhxlURv4CvLI51Tv7voNjT1_sITaR_-9zns0oeaGXmLrnWNRPb4c8VsfHw9Rj2yLbRqyoblhuuVHkL2ZspPWMsBG8g-R5G8sRUsTYLgJ1BkbcFM-G_cBRqAGJqzSAvW9kl2Y-W_I5b-GTqJ5G4tpC9YzdNRaI4HR8fC0TOa6NiSeRGmuaN-_xODQh6Xe40u=w873-h961-no
Đang đi Nguyễn Hữu Thọ thì rẽ vào đường nhỏ Phạm Hữu Lầu thì mới ra Lê Văn Lương được:

A5KyjdMGt4YbTMJGjOCN3NT5ZEqzs40ImGGAsYXjWcVz1xncJ0Phox3DlXc6qvsbJu_wMTpfmMtT5QP7tVBA8zu6Ql17TyUFAps3ICv0ZTg9QCTEOgbSxgLOeJX82_xi-LNWZ67ApqW51pY-xFMyVQO4Ngx4TsPVdcIcIUXYY4J0OHcTr3p_osuH3V3bbyb38hK3E89POKkPnHoHUWDAq1QAFAAypW-zvlFui1vVzsb5BJrM4owzC5egSI1RUyumX9XYcYY1x_ARbADnJH9kd4g-sOrHz4srIC060K487KXP8CxCLvLxwY_SJvvXy5LYM6U8SEd5tij15cd_jDyinGEjdCCDjEy6WXXFOil6zYr_vOq4_eGlH32_33ezlLhez219IIq5NhZDOzp8NMFbdSoIPdOrJWnjqQ0GQLpKSGtG9nao6l2fuXhSgc1DP0AkadDFRfN5yZUFRCVONgmEhvQOWvNwSFmYavoVSYWidUcIuqGGuOFiIyB0RUCE63c41WxEOYmHqVY-8cy7ciRX3vMj9ZW0-tPxP3CkQ4YOjjVZ4YU80gleX1uSapXT7QJFv2CYUgJu2J3WfdLOQeMXDwmX7PRnKAYS-eBqdt0RxK3f1EfCFR9o=w1789-h1006-no
Chạy 5 phút hết đường rẽ trái vào Lê Văn Lương:

B5csO9VBBfirSVQ9196tT2QlSygDhzH_yG0_AXiVqgR1gNmNw4tUknWkCuHPRUjmypRu_f8VzEIT-DdJ6Ep3f24gLSnJsMSkqMp3-NyiumS2-0j4_S8_GM5V5UnwHNlxxko_7cKnPatGBqHPMaAI1DlUxNBB-z1CunldD4fs_YTDMSVXKpXdeuRcDNIjwHw2VIKow7R2BZIMkeSMEFnLOkzGmUcDRun5iFQooyF7XA_bbBFEIrRKzylNzfRDb-rBkbSPE2R5CaflJT0ScRB-X7VHVbFLMYweqVrwRpH6SGvyqvPEZbvMWSjVKQtZG1lz1Nw1b2c3jmoakHfQ781JSYqacAedMi82xJkKVAYtNN7L3Y4t7nuTYGa7NdrLcEjTRHDwII3IVMRLPpxFTUQxZCPng7J05HdrU9FAz92n_dxYeaCdccGlOl4gRUDxxkTAswsPaop0W0qUWdhdzIfbORMdq4T9povK-DBsi31yhcZhFscMf1mAAmK5W5yo91wMMh-29cVIZnaD6VlAO8YhpT76mTR9C4YBBbMRCg7wHrW2VrG1gwjtcyotMaokDRaypwvAo8xOdO7olNPFnFWce58zpsmAUC_aO0Wi1Jnt9x3-Q2L2dEHH=w1789-h1006-no
Chạy Lê Văn Lương tới chỗ ngã tư lớn có Đại Lý Năm Sánh, bên kia thấy Nha Khoa thì rẽ trái vào đường không tên, từ đây thẳng ra đò:

Yv5Aem7GEAAWTCIx__Jnya-JT7NmTNfMlPfQ0JfaOuYlohc82J0e9_CmgwgTJXFYRPx1yZYokXJlFU4j9mO6n-6n1kESAzxgLVwXd7N5pg_vcGImFsT6jYQEF5wBy7VMtjWLEJL2jZ5-almLPoQRZoKKSR9S4H7dqPlOhWvAGob36lqE4oQekeV1zgLdGC5pZdlFlQ0tu3Rd3OHMh3wN1kMoD0smO-y1ng8GaYyWiXxCrsyxdHJU2q_CN6z5kPaSKaJw3amLh6cXUoGhYYLBH36Klnusj5ta4cq6Edw2CFUh1X2DaPo1i_QmCyI1m9XDasPhbThvb2NVhn23WewUvh6_Oz0J6GE62jzLaPOxvtx-XS8MypM5TQdq6vDwwEKu6APx43kAIiMUokh4k98odkvd8HHhLcwI3ExU4OX30SfGmmROk7pojeENzr5ZrWnqQlCcN3TRKygs9kdSgAnd3Fi1puct6UlcC5vUc7xVP-J6f5dRUeiNbbwvEVYONsp6hUK5jCzG99z8RfLBooNwtUA4vL2O_snTwR0UhbSrjy8sRl78nryfmA2V5rr5CGygWpo6I74WwRhHig6S73H9NUSZgW7N_3jzCCFOCphS4fwSdHzI2MLM=w1789-h1006-no
Tới bến có khá nhiều bạn cũng ở SG xuống CG chơi, giá đi ghe 1 xe máy là 20k:

_7STRCSzC-y8OFEFgAqsNXahvYb7AeCo-boAawh3N8txmwo5sXjEafTS9eahJ_WMXG2M-tgRR0efEjBDx-CMq2El2v6A87fkVW4r4i1Vx7sPbpfM5NgN2hMU-hU1epBk8ZJalcWE8hS66DPW0OBZxiyY0x3tY1m5UrFun7IrJUL-1YWeG-sZoY4iAXoJqKiVKdIu6Z4Filysq1tBTZXYq_o0BLy4NeEhKcf29Na2eRz0yRUSjgE-aDXyCj6XGlMVmm30X9K3dUFFixio6xENIzVb-odjaduYEYmIo0wxQk9_ansClAdDIoJlM8JtRtHXr_E-cK9mD83apHAkCDce2ZiFAWNuCYWw0jWmYJIwfsrxWXLjO1TLeoMjAoWwWo3_RC-DrF7awXZOucMkI5ShLuw7Uinu4Yney6GxXFss-Sr0GILHWXY-tK-9MKs5fPz-DPT5mTJ7_uU7qakp_WrfdwA9bzAzDj-KZUrOY9r4D3nWvTIV-fJjQTwmRom_G5KrygqpthyW8Rc5CyOAnC-H68q3_BrnA9l4hgrMzZC9E7qgleEvNllbS7e6l6KmvYiKV_0rz9w8wLzZeS5fF1yIh03w3L_Ak5IpBNkSemVM1JC76BTeJ6cQ=w1789-h1006-no


7heZ6aFWq158TceNJxU5no9CfDlvrciwgei09qrcm5kvwgdJ6P3CRUB-WsIMTc1JvNN_YfJ4TlGy_khK5MPtfoadg5h6ok0gIrIvRE2zHRENVlVj6FXO3MqDOEZEa-sE0P-qlaXCvCWhAHU3vCOIRtpCwHBNDS2IaiEgR0EpJjgtTiJB06AYs3Ube1XCBZFK8nnXSF5ZRr7OGDw6GfSD1rqKkXY7QIug4wTq0NC3oYJRVHJtas6d3HRRrLXYewc2j3gUo-Z5mvLCOwGzd6yhHovOOSJN45en6GwrCli6kDAOoEE1yFKIrWFDviY6jiqDvsygVBACyEFYP6Bb3ubP0H2GfPc4c5h_cVi3J58Tvw9NM6Q0yhmPHFroEUkaUWhgF8-DHd_rT5GNkwgurNCawuZkL_WlQso6FLeJirz2uPRy6vGSkcVT-63FuTgNhJA0elmUqhs4qg4qQdv-lI2viaHh2SN48WnnI8BN_6EWSWNB4kzwcHdFAH1NpX2EMD1Y7mKL0lniqeHZFa5BzSmYZCaekKYjX_BCMdEMBrEeRQ5K3W3loyXQgnDHt2XW_EHkE9mRD9tcW71GfwczUgqrQIIQnwD7_AR8toKhEMkZJoCLY58Enzn2=w1789-h1006-no


6yi4u5KxEKa47bpBgqNGSOEtME_kT0SZB0Ssqv0teuj0R5phueCXL1HH_7ZF0mFxc-nCz6KeTKofu6e-HvKgwRYoXu6gpyoEGbFD3UX1SfP0f-O_8DN7sjA_gv_8hAqUR36xRfs-3YeOwxAOh8yEdPAxjwchQvMXQZDgexyA1W8T-EeosuuukMuyTY65-6pL4_NenYgdzu0AoNG_kOPAtFA_5UVhdaSnqChoyPksQvLN0BG4h0rPfddNhyLdYAqAXRh3iUK8pje_nqoTBoYfxJh_XuIAYA1nBkzhGEFnG2NCqsmId1HFggUn1ZOXXvcU5mbkeLNAG6DnqzUVLPjgi1BSQoZHgvpTBm09L6iVwx5lLLGFinib3dHHbr0PXzP4PrfV0AgtFMmpACqVA6qFbmpEeSFM3Xh5_kjlW_AZ8JRwNvKhkVyTlnHFTF_HDl7xxQQ8iCfWwh4Nm4vZyl_5LCZuZCcNp5yuMRXOMBKP7Buf6BjO4hl0CbXfKbZNaeOI3yC7bEn9nk-wpZ1pnJ62Ctk2FHrMo-nXXN_6auWev7yhd91eo-vcWdMX3TLUAtHuqE4bEIEcYdvd9rzQNVLC7dl5-9vGhYNw9MNR2PcU5CpN8XTxSzi6=w1789-h1006-no
Chờ lâu quá mới ổn định ghe để chạy mình buồn ngồi cắt móng tay trên sông nước

GyU_DHgG17Na5DN_1Fnn16U85cJQVFcCz2gsHO2vLUvTHPjVfTRCGW2NLuF-KIMeJ4ovBNSudEHINIBfWuEzKRBQx-Bu6DvwcbtEuo_3D7YxTHvvPLooGrOyJgMHBceSwm2aPiW22SYm8eNn8IO0NZphp-S9lzXmsuu8UM3JZsNBarmDHcJs_sWXwktPhBOpvBWSkHeFzLkCQH215S2-Ohm50XRAoZDlIvK7-EGbw4LnJ8-WIqObD9k8Y8zGkAmzpXvoVMhFVSmJKe9dviCcoODhhlcb94aZGaqXQYTBnJvPYSXDobBltjNDYvUmURUlWG9Mg_46pcyI8Hvi-QFTcHpx_GDx-zce-otsL4oFt7wqpjVlICoQx_5Eq1V8-r2QOfIlKxk79fqGSOjWUdHkhG9Z6lwf2o4x6fnKME3Bum03cuYJwuUBZTwwRSjAdyCyOFXWmerYcS1URmZZ0YRTovlVAij50XUHq5Ngi3Pp9nNWsaii_F4eFypgy47eX2jB2NFSY-k_ws0H01EvNLNBLaYRzrrw7NjY5h5Zn7NIGayWpfQVGr63qx-gFrJ-qujz0hsQ9n5fZ5wDLjtJzB-mLUXPcJKvlWlhHPR58HyH_4ci_ySJjF_v=w1789-h1006-no
Những người chủ ghe chạy xe dùm lên luôn cho khách do khá nguy hiểm

pqt6M1FL8DCg2rWXSEeRDrWpqp3zaWZeGY7xtwaJoK2hxt5-LK2iks2Dc8z7EUs3Ux6n81XT76u6u8tt6AA77B9obqrUnGtM9LMhD7WVeNG69cKhWSDdHlbj2KCUVWlS10keBeQuYVtc8sS1N0s6gozWt1ilQ2HsmxEzP9_yAw6M_2x1tMhytSMcbM9ygSEqH5Da7y2TWOgZBbHspHocSuAmlaaTHzYBfX5IVY53R3dQm-GTCDgjw4gxYBj40OF_7FpzQv3WoFtKcl5yiKwkOhbs3IDaNH6sG0q8MvZRWXVqfhpSkXQJjUCwbPECucVIbwNjkkJ8NsgNP9NumzaFAGamXrdg9AgLFl0LHXfobXZRgsg23AhtMSr8QEUbldY0CoNB7doC2Q7QJIQtUoZ3GXrNC8pUCCFP6KAJSewlS2CTsLVjfvCcIAVWI1Os2cDEs0gbKvQ6LIxFtJtkYpLGhPufgSxyHyF867UKDEHYVZE01G_Me5kPVAmI9FgTZbO2zFsewSVjfkEhcPH5_mFQx220E0IcIbe8cSm8yghfi5F6GwOO9MpB1wZozwYFslw4-J0OGhfMYsRSg5padDkop7XFG5020IzdfyuTxoeYMUOnOCpKlZFI=w1789-h1006-no
Sau khi qua đò mình nghe các phượt thủ trẻ nọ tranh cãi xem đây là cầu Cần Thơ hay cầu... Mỹ Thuận

6M5iuRVHRFIClLVdMh1njhCZWgoOMqO_Cvw_0e9ceZlpVXDjtsIixnIueqjHwjw4nTKwhI5aS-vHTsawmDkh9ZwsmaAfXX1JJHUVNcFp8k8w85UQKmH64ph0AdnLiHUqcDgCjlhw9zBijkAwDcX91_nqgFridV43sfbeMTGn0Hen0vcuk1QcH5P76eShxz4mzCbgDgVhG4TBy68rU37BAHLzgQxEWtraAcsWwecmY1yGGj8MjPkw5oPk6ihSe5UMJCk7pUhk_ajN-7F3tRQIIeOCVqfuxjWWzCvNjlcgszMd9-j_3hTBtl_xxFSKkwnrV277FGzDfudgI66mykX_C-gpQ6zyapNy0Hi5zs-u01j44v5X6IaxZ5OPR2qA8p6GofL6va9L0V-F6NUFkC7Q1RR7G3H5FSGamHIQpWQ7-XNtEp64l4ozIU1hM-e8UJxU6X3BFkxA1N-ac6aWx-f6sPhlhfPJENF6Dhdlcd0bndYd0ftC0fYF2vRcTiLZ5eeJluUiTEreraew0AbwuQnJxDVlgsJle584R-1BKQSJyq7AXZjttzEhUP-RybgsLmgwH7chOtbkTA2-oGiu9Cum_3m72Z-xp76ljuHGidmA32gllkTxnSGm=w1342-h1006-no
 
Last edited:
Re: Sài Gòn - Cần Giờ theo đường Cần Giuộc Long An & cập nhật sơ giá hải sản

Sau khi qua đò lại đi thẳng:

RGurm8-hH8WmDH78snPytABGxJbYO4kvBLivmdRcHunbwpl59L03x_5IeEgxHXQVoRExn8lj6n8mQncqCN4hpnyyI7eFUhRuzwCK8OqTXhA90BbLgdYi8LKkm1DeDRyh1bcIaW9KMWi9JB3QEXyUy1piUwTRTIMGOnrjQVplGiotjjWikuMXavHCLcZwm_YVZNaT3ki2FrEXSk8BXPSdkGE2MdsRhSyEqvv8OBei14hmtelfpCs-k0Dy2r12L6YybKYFFQvAa1hUHb1nEb_95IbZ9merSCrUwG7cTiNL4n6oUWQfCaHvs64l5W4Zdipqs2hkRxDQ4177KrV-RV6Uzlky1uY28PoerPoCofMf8GQ5nK-M--tyi9FrW0gX-fsk0ZA1lZ19JjJEhs8mQUrhOR2M50Nsu9aGgUDqlqlyiF_BpPgq5YbQislOOy6m8GX9iI8m7cxiHXQq-Ixk1XWhpDN5qTUAOHBqgydo6YyuwK7CDtNb0frvUA6yw0roAfNu2hy_Oa-Ts4NsYBcWYCr7VunkxWR0d-XQxv__73joCSv3_RBIsYBiHnEhFJaoXzl0oMxc1dYDpO282wTmgq5Bt5Xhp-5TR_RsXkU5NiobAv69rd4r4m--=w1789-h1006-no
Hết đường thì rẽ trái:

kVXPaQmEWhacGkj3nzLGGV93V0r8FNIbE06uQbcVZ0HNRlFraziJnwFPjJzvsnJCIMms-OPzxA_uXOkLZuq2x405_qLZSO7sq9clxuOJjoEVE_6OHLtuqh4f4neEXiKKwwKXWhN1M6iJdipurv-slWIi5CutARLRKKFVlO3cNKbBKNz9nsMcyetscN9_QYkKSbsVOGE2SW3JhwwJrPMg7SNoKjYMySOBXiL9mTzOwWv7UyQq6T1Bb6nyeGsole7505Gb84VPl6KKvctJ3yqvZoHOlgsGradh0Mmbj7pkfkJLRSAIVNwLqOR2yATQeVmB2EronrkB4yZlt3Askn4Hva3-g5jHX8GFa4QONzlHHuAzHhnNJFHa44e89mjo_wKAqtaBOWV7QBt0GmJOTYwl0oA83vTe91HkEEiJGykr_Du--gytnNrdRkE8K8zoUg2IeWpcbJECpAeVhTpEHXwtnLkEa71Urh0Jni76g4paHmzaFgayNgKNjtR4tY2OMIScVXzPCpObeloQGJqSPc-f-Ry-sR_BFsKEVAppKUNhJCA3fbbzl68Xa0TiSYjfYEmAU-e4xNijkrNJrtW5IfSqfJv9ySJVHevxS-o8tktRBjr9LDp5kvSi=w1789-h1006-no
Tới ngã tư thì rẽ trái nữa lên cầu Vàm Sát, nó la cây cầu mà lúc nãy đò cập bến là nhìn thấy:

5wMCYcY-2-YuTRuLbMdZHRrK-5o9PiTwIyTcMzV_l4ZE5lteE3BkSsnD62X0_WvwNtiUcuvUX2VxXWIWu_dndy4ml-WPZhHpfhOnCuh1FGpSRSnA3lonKg-M45pgneGOLKkKr7CBgjeH-be-kiPmArt6vFirE7xcVM7ErnaUCV1XUoxj2MtInMorIUd4v7tTNufP_hWK_EawsakpQWDZAM6o669zxkG_6cP2zCEPozS7eozRGKuEN1W_68Yu2WKhlrboNuaZ9H2LUQTAGvVU4hbADd9K5Np6chF8QPKmcm5VVpP9E7tSrf4SWmxE_088yDjJCRyAa4K9I2d08LdoYpUA0Wh5Qj2lx0XJZxlCZ7FeqAbzCSV11IJGjoPpEwzo7oV_i-NnfMdoTrBHa7dmxNHjncQ8nD1kP6qMkR2haKoWcs-KIYwIUxG0U9hFQRe1ZuV3j2ggLy9RDWD6HG4v836y_9jwPfDeLpSQNAv0RscjB5uaZ5cU7fC2Z1IeIwH-QbCaDkiGU2Ub-DBR--clJZt528SmJelh-3cEkRAFWLm81VPZKilk75gvVZcJ9HfPuEAoujp2w1NVnnQOoSypNm_4YaInNUB6bivnCzGCC1XSMY-LKLF2=w1789-h1006-no


-oid00u9nU7XTUim80C_qaYpVCJtyX4cqFk5wrbDfL_2PK1SqiOvBPjRoqMKfPeaiyrN9-FeVh7ttbmkbesn_ciqA_SYwy3LsX0jganblsOFKIDXNizIeaVKEuvNO6Ki16w4SqxD1C5OO7Ca0lGxefMXW1D4gMqAyXe4ST_8BkDO2MV1BlhiII4dHoqIz3ttFG15vm2kfJH9ONMYBPq0-vT2nf6cOojP_RQGktIvG5CaSE8NPSQNbyVtXgWG0Yrnr2WfTZTTVQonZVxjzasyvi8oH9l9twIFMGeOsgfE2jT2hRqm3ndyLyMVXqw5t_vyZFzkKNZXhfyaRmVsiB0aBr8cLWbm-0oMEdWMGtFBm8OGjp_3EDrTs8wgtekA2Mx1kqJKyRu0oS_vy3Hsmk1OZCpKAj7_3xbm2tEuDt7dj14i7uviHOQwkyqgf9ZxWd1nIKrxOKnI5-o8nzGksZkn0mDk00DzKvoyhwt3_LqIbhiH2PKHV5_gUiAKUzNgAKBDKRFNnXZv0smMHfdFuZWrAfghW5zwoFbtIcc_P4EzgPFgoUdFVhbnXxHueUw0booKTWx1XGQ4ZlfQeF-8B7x3T1huZrzvHiHnKOs6BY3T6EDkRgkALkZh=w1789-h1006-no
Từ đây thì cứ chạy thẳng đến khi nào đụng đường Vàm Sát thì rẽ phải vào rồi chạy thẳng đến Cần Giờ như mọi khi thôi. Đi đường này sẽ đi ngang rất nhiều đầm tôm của người dân nơi đây

Cl4b0RkDU5MER0j4xfw6u6E8ClFmNXsOms4-5CXbpn5j48osrYARSz0l4VZzn41lPsrOcEBFfCvh4-PPOe51c4BhCBxSRz5V3ipMMS12aCceixqcfyaCJir1LKNAj9NVJ-TCQ4gS-OMpi1lnWFmNxlLfouW8Wp34xVP8GEIb8R3ahxNpRstwg47UaPlfegpS4k3VpyQISgkqVM3t1vHiI5rO_sMffKSKGpLmMLBAQE8tKY2jrBpgKZSJivx4LJmfKqRLadca-vc4VhaOk-IEiooPuUNp1_7agHIm7l0Kvby5nV1Esx-tdGqCey7v-y7wVwry6wS7ZKPvFatwVSr8qOrcbtaOZORjKx7xcboW46gn8ACg6hPFIRkUtacLILNC3982Bub60lodAHHWB6SYSyccPAFGH0sK8y_rfaTRuCbJgrUer2u5xBjKdpvnjRGR_KDIY3q6_1ee8SmBEsa-3V2zXeNSVglDctySS4wrXWs5TSaAddTDtAvXAfqLTJkzY4bFMFsdLr82dpEPG_hyjp08oQ102ypM888zjv0oznNzbE0M_mDRIj_e35F1oSzVAPkZpKrrxz7HTPiGdJkH9vK9pS6_xzCDOaUjHQAewe3KXFUxMbSd=w1789-h1006-no
 
Last edited:
Re: Sài Gòn - Cần Giờ theo đường Cần Giuộc Long An & cập nhật sơ giá hải sản

Sau khi hết đường Rừng Sác thì đến vòng xoay lớn chạy thêm vài chục mét tới ngã tư thì rẽ phải vào cổng chào khu du lịch 30/4 có chợ Hàng Dương quen thuộc thôi.

Vào trong chợ:

uU9fWIPJvLT_4QvyslL5oRvyx2pWn-pi2SoAy-ZdygaTk2YNFSnAdmLpq-m5zf_extDCHjlXm77g6ZOMdbfg9HfEK29EoUOyI3YrosXGybd-C48t4YxFtm7Ncme5D9rPfgONgVbKRmseLenxwM49a7hccJhrlC7BhXWZPNUS-kWYpFfkUI2LTgEs7Yk9vYv1qGpu0GSbYXiKDfIakfQgCfVQUfztPSsd6WBCPbI-_NECjvEzWvk5-XbUjNh8o1pI1Vggz68SyahiusyBG2U_szclLfbBYWM_qHdz-zkstOHHsOGMsI36XznTLJOwQ9m2dOwWBlehTHRXAKQrBE1w2QN6RELm1ucEOA3ocWnCOeImJ0a-tFEk2v6rxt32NWpWaWP5eBcM6RccSJeOrbz_FASFE5olSXJah76-Dzx_hyWqDuVMDLWiy7tIOY6q_aP1yNnltGQjhJtyII5QQC2ai51e81IU0xxLbmn_xtN_zLGvVu_AqFjtyFynMqbvASdwet7BTxsghsER_gXE4wWh_N-hqRWQsNQ2NKU2DaUYftJ36GHOpmDtNHbX957IilLVFB6kHRr7fA6XracRdtg1GUW60PWMwq9s9O6JYMcBcb3oU6ptWDc5=s1006-no
Chợ thì có 2 loại hải sản một là tươi:

5f5LOUkO1yHS30h-Rwt5sa9p4NVdALlFji1lxAmm02YheDrWykDyCJSasVUYOK8rd5uGuwoIH7d1AV1LlK1ApXou4yD9ni_JdPgvS5kBU6mA3KobWJvVExRMEHALFgTGoIqVkZOMP--RWjrGqJG5l-YGvVqZq_QqQ9qzHkmPLhH-LSUFzzz21_OyVkmwXXfu4IlvtTQ9BfI2bPpxepzVm-tMVSCXQQKngo1iMIa-K-4JPoKv30HB_dp-O9GKF9ZLACcc5uEGgCVezpSqbOkmZJHTd3XHpDOGhR2DmgwPMYvSrCQrbJf_fJeIrAR__nLVwzvmKf1SK8zgHtEKQtxbMd4eM3d3dJypl2Re167Kiov6FEBFItbvwyMmhF4jfQloKwkGOIa6CCWfd0JQserm2gubyjRmv-lkMRcc8VkMI_XTMyuN1zO5lmsIx-nXO1uCMD6zyziTfDuvuyGOtgwiSbbjv9302FooIPrCH1cJwA_KHyB0-H9PJUUjhwLcxZhnpN6pzYIxttbzn70ewurKf3RVy_aj88Sy9g8zca6Lzk-rfVKO7qR0E8rTC112-1MfresLuqGZb9xbYRroLW8FUlLnHq0ryilqkHLuQmkKVGmn8vCUM4vp=s1006-no
và loại chế biến sẵn, có vẻ mọi người mua đồ tươi nhiều hơn:

tZKsWL-fjfhURvWPC6gNOjz6WnFHpSxFmv0nGGzqx0dD6ZfTU96x--1qmICmvuVt5ZXT5XktroqYB8TtRd1meIPDUN8Pu-qefN4-DQ6hMzY0-WP_xpH7pEGYQj6LAOfuCAqjJ8Ixgofvh7SLYo1zngA9Accp_LeS-Qr4zE9wh2AmHvPx6s3iGz2Yej4NFB-_uxKrXr69ce2IV0SnaTszyPeNaiymabgEP-bLPHLmLOzEAPWusSkJOEWzIDKI7Ly-iPRjq8j0YOmxs1eW7OGRThi0s0Ggvk0bJiZaB5Kqhz813gvu0xkljzOPzqKPXAB4xDmNz9tp6DW2Ic7lVyhltzxIB4NWotPIyMBRe3DD6SLLA5g2zdwhR7tx3o99M7eQLb4yPITV0GVx759oYboG5oOEFxTLV_8I13YrpzWmQYn0IYX-R_jk3KccZcbvSnQ9-1cBn2MQnenpLcWMO2RQkELNP2ow_EQAHAQE_FboX8nxtfNf4yaPdNXmM8bgGumlcQjOemRLRMVmQMG930o5seJgf6PCt5APj3ogSpKdintcLWh0vmJ7xgyzOLQZZq6DotJo1n-aVbRQPZsln5hRGmlZCduO8Dr6g5IGMhYwzz4qWgSUEp7v=s1006-no
và sau đây là phần hấp dẫn, cập nhật giá hải sản chưa trả giá gì hết, mình và người yêu hỏi qua một số loại thì giá như sau:

Tôm: 300k/kg (loại tôm mà mình mua 1/2 kg = khoảng 10 con)
Bạch tụt: 150k/kg (loại to mình mua 1kg = 2 con)
Sò điệp: 50k/kg
Ốc giác: 150k/kg (mình mua con bự cân lên 6 lạng)
Ốc hương: 250k/kg
Ốc mỡ: 300k/kg
Hào: 50k/12 con
Các loại hải sản chụp búa xua ở những hàng mình mua, ko dám đè ra chụp bậy bạ sợ ng ta quánh hihi

e6PiOaPEOIOY_3cHpPSCxiEKP-_crxQb6qrgnuFm0YvY0Hd8DXTv3ZNEQBz6GWlveZKYcDysMX8cDPVFdw8y3kjGetOrh8omsLWZQrgd0831Wl4bY6hFB6YMJ--t9pSE21bixP1duEjpt6Kxg-z0p5SvCFrUzjqFgsOiV-ppnu7Wjg-OTazFD-49_wa5Dln7KyN5JX8m-Dn7-u9fnAIs3ELuZgqVieYOsnOA5-4GmD54ljNRAGOmcwKnDS4S23UdYb-4BopAQmxGF_ZnaL5D7zJc7BkGiBzBiRxv2pYgNoFWlXQFoKwxlm2E9LWb7sOPNBA-TlobZwJNs0332ZoodhVcPE146uUHA0OgyeDI6eo3dbeaGfa6LOGL0vFGMpOVwEU_54O2w_n6aDhRw7t7KkDEzDwtxRAB9nNrCAbz6CsgGRmVfNa53dIqOr2RnRJTzjtXH3IjO_XZ8ygRaJ9EuZ9VFKeAwKjoVZLfMv2xL0kGgOAZJEi8Phl0siiAC9IMBAsT426cKl6mfW4bxVXgyE-DPUUs15nQyUkniMXdnU87JQ2Fz9Tk5BBwMlyX3htHEbfBm5GeWfqshteEw-Fq_bQq5NsmPGpkEGDhIKTxL93nyQ4aSD1s=s1006-no

3zPlzCUVUuJk1QcDri0O69tvATnfcYcNE-5vLOxWb7JaJOs1LVtBVTUToiwlc56Cy83LDPAKcCp81JdpVBKqJ5WcV6c6NJeQPOw7vWBhwOrkujeJebehfZIQKCtZ8aummlh_FJ2wClnTHIwaXl91m-CV9McfGwckjP_mXs7ytyWbj6WC94Ex3jSMdNlrk9jauDGf20-V9ZBGnvncl5Pt-GakT48DggRdgsqR7zN3AutCnIiycnApp0yAJJWADIkck4-5H2FH3ASWCAwek657cYhJJXt95IMHXuFWYeK7STLjqHKgZrYLYWtCAUaNArAWtXM91Odwc2ld5jUWRAT-74rgNycPNkMKkv7wvIelzBlslfZZxUdHgTnncr3Y1PUi4NMEV88F-dGORl5iH-JkFLEOO9U5E2O705YZNX6EKrmzxLkwhQAPBGhLQuXs7Zea2omTVgwg6qEa7miqWIO2ssi_-h4O91aH_dY_Zq4sN_oMT2Zj_mSKHd4YyMkUYPho_8YzxDnKsat2OqMX2mAUTfNB7Tvj3fzcOQghw9Ue54cUlI2ijPHzZ9hoBdgeuKI9ovuVwV5GaoWENTVW3pZI0nruB1TxZUQDhk_vQMksHvtN1to90XFf=s1006-no

gPbMh2tqpiV73_J5cBgal5WNIgSqGsvrYjGmQmW0cqS9cwZO10VWlL4JIuMQW-4cP1P2zey3RN558BSPUZyVeuhbIQQJ-eELjKVe2A22-wx1qPQul8JYRzJKlImR3bT0kyvJEUUArX6xAwX1e6yrumWAk58jGgxuRAP-X1VTTK2S6emTdzh6IUMEke_01VVMDLpUPtFkTU_mvE9wtzhXvv93bDBSE6GhpLOjBPpNgdh07eNY5NwOm-VTBhhGm7g0BkioSw2z0ZPMeH4Hox1_nteEeag5RfraHuJIXP-zg6R2UJMgV5wMB2kxusIf4JSd1P6PFqNZxz8FOVAlZuL1jucbWXH_dz2WGW2c1Xj_1vS9cFehHxPyotatQbDpAhRTkID0YwqPNpQF1p8YGxt0kaKojcDw_vx__tKTyi6FMBOuV7oC0u-DfuTaMrSZfkzA6wc1jrmyDWaKjQLUjszGSnNG307W2ROJnENDwtmQ12sKwMtWKGsuIeB1PM5M8GMp_j-5w9ZBbl5_JzY8Ohahi4j-qcwIlOoe72HFRhrh7Yo_grXSH4fPQyny_LduI2IiQyhPsg3fDq54-AwM1RMUNX4NjDEVvJobaqBx3UCMlGOzFGYl96n7=s1006-no

PG4VYd9xO89akecQdoWUU-SgvZR0eVWzukESSlEVp3wdy7Ahlp3rpOp9AcUVrm3mZ9RBCpkUO91LDiU5dkvD_ADlH4sJ55571TesWXPSMpBNLBdAnbB_F4oUoWC0VakPs8WIPKK1Sa_GGIOrLn0oGy9AiEhA_yKeivIZ1k5A4X-yyK6DsIPJfsEedD3ghLAx33LEdXT6-sLPRBbQUf-QdMrb1sAe1gK9w1cE5SScmz9WiO5TKOLMHqUJjF6xjITdsCwQC4QWcU_J7AMnHjs2D9N61j8U5hksEXZsYMcMcUkAnbCkeIGS5ij98Q_rx-YnffdnCag8WTOc2X6pkgPLBNw5no28FkXft7EBIai6IorxfFX2UGWgoVAiDROBqtDccper0gvM-SMZ55YywIHrhWCU2UgoZMFQ2YmV7OffXwDyyrHqmOWohEliMTVGX9iu9pNsl7hRuWGXpz-SYzkMbhFQtvDnufmLfGWTq0pqA1vQCvt_mfP6JONQwH_fq50QkBxZw3BkaTM_ktHORExb-NxA5QoP-EfA7PtLURC1cfzOZjKfWFvnxWry2RRbssEir-CReT4YVBERqzzmtB52dolxC0I00_vLdEbVc9Sbzr8qEImOeVWH=s1006-no
 
Re: Sài Gòn - Cần Giờ theo đường Cần Giuộc Long An & cập nhật sơ giá hải sản

Con này kêu là sò Mai:

pMBUJD_5fMX08ykSsMSprvNOb8PVJ9sSXfQFfB8P9p_yLzdDFCi_694RZiHdFNFi854TX4ktfBwCD96o6rT-uyzCddbWUs7EryAIu10J8efKvFR6Ab6dT6u42Mc6182RY1WjINvPYGRvcnPkNEG7zDLpAHbgOSydhOcS4nd2cAAaNmRKNZ4Ai4BG3WBX-hoMP6NXpf2Q_x8-KAAVIhsimHoyju08qbSOKP6bqrm8xHdhipBAJ-NlbAs8KhuyMKY-0tBjSzKDdQYeLRRYt6D8HuEGr-vb8lpMaBPjKwyOi-skKYmhbTlb5NBFeHik9XPOCmSWqumr5MTM7nT5ePKV_Y5Ku9TZt86Kc6Gv5XPQQM_GpTmQlw-4lTX86S28f1O302HQ3sHQxmBY3l_O3kUtSJQI4CBYj2ehNqF-5iRXnVu4XOiWxX1R8jdIkmaMpMbu2VtZTvU7RWYV_GgtMpO9AaWvll2rt2--KkQmpXQ33FdKr3zwPPdhCNHTDAFnBO428xKaoUzfTYH1JI6l129wl5nls6jUIKLfw8fi8DVPId5ahc0YrLdAOdB3ANI-EYyv0Wk8SXXLq1ZS2iTMr1XaToVvi5fRp_MbYwJw92G_h6YXlgnDZJil=s1006-no
Ốc này kêu là ốc Tô

dNQ0uPjKckaXQ1wVM_jGyeFytPQSKwzzLkuu_Kr0ULZcn3zOdwoS7NoY4m0pDFY3CxlH-j1O37ugVhk2zKRwmbERgNuVGmRBj9WDbBxtqXjSXH127-1BoXXOsQhYfoX3nHHtUUYETmoeqGmPcT2Y37DRjujjRyXwIkidrDtAppi9errnS8HL1b58Vs4avIO-Tzy5QPzfnuHuuu5EP89yAFhgRsczVrmOlH6DNl_ecIpxm36jBLJDSz8sItdH5kfcWAt0Z29uMBln_HOKy0WcNbwUdcq52sqCmJYLODjKTVN-zAv8jLpdEBgNcZyOsvASeuLIOU_xCUiE6FKBYWCeHEj3kEGepG4lkCdichciS1Vt0744iL1UwRhLPYI3z0GqN6K2B-diHciNXesa0SsVLP3kjqQOAYiQDWH1B3yxdDaeL_bzEiCNKL4JXvG7kDgNTvzo6pWGD8fiRm63rgruW1I1wGN5GZiA5I037bOWIADqWe9upp9lqHwtBcAISjJGF6SrFi3Z_PzkQjygzHehTnfaL2V7gbzEK1c8TmyzEz110UhTABwhZL02QpvPdYRLPEZHz34AWyIiIbfA9-HtOBH1KozLwe2qNCs6g7u0r7vEvnjwZuhS=s1006-no
Ốc này kêu là ốc Giác

aUuaSEC9eIPCoNvvbRyIcQrw-kqJjwF3I7RPKcnoz3GugHl-0zFlOsMBiUd-DPIbQlrblhQ991VyDKPOon5r8IAgno-QtaWcJBmT1WjEiE26VOepo0OV2f39mCioMnOT6xM1nr3nOfkRZCIed2z6ZHpe9HN2E2NYgU6fycSvYMx20LxfdEB9cdF-QVR8sLGUqk3y_7UKURWT2nRWg-UFR2HCETI9mSg3zPTiReZtoUNAvSWY--p8-OlLxtLSdHDTFYIm4dNuGjBwNbxbTZatFIjO2zrUnOdEASA0K6w7FQRKPyy0IOxhiAhzndEczIMaY_TTYzkiyoWUFnIdW3JUFyDW8ccffVhkqgIBgEk5TGJNzZ4kejdH8xfp_1lRSLsy1-6YDNnfxXr4z70ovg2kFX-NnbrVltPi8QkrjuNAQiRhgMKRvBFKFS3uCwfR2WUvG5XIPZ1gUGi8JEkCYd99_bj0y4Aca7oqYMx4vLG-1vjs9os1rPUn94tjVxbIyVXUS5C_w7Ew2qCX_YQodcnV6-N-U6ar_2KgU_wOQ6-6BlVuJ9vsivksWYgayCIi2ea4lW-7pPFBVMOQRMH4wmGjLP8__I_6CpJLH-UcwKGDRF7gef4gr5dt=s1006-no
Ốc Móng Tay:

iWty-W26WFVinl3QgWkGXQNYYrfAsZqB2ot8mQF8TzLZoNMGnyRzg8Q0R-n-uL-7Risqqawi36FCv9CSAJilVth52ps8tR1oAhlVOkYiW3dBt05FyRw7JXe9po1Zp3PeuBNaWlgDUgjyovE0yZtmste9wXHaoFkDfaDlcoa5XxtB4E9WdKJXvQv9C5aDDXQb9pILohktWXc5lV1ZGtHwBBaJko0SxeHFtMMY1bEIcMGvj9X0kX6BsaCasm7-nXVTxpnDET7GTfsImraSCRV39cKvWvvhpntiCTMfrA4vCtuYNWWxUn8ccCcy27EpSJT0ajXJ1jNpzRtKyGUhwd3aq4kt_olXnNu34zV3-dUKEnf0-iN6QbIdQWRus3NUf_St-a7Com9_RcGVJiDg9i34xWc6R9--UHi74TcSEdEqwYTNbBQz289Jpg_Zsqte6GZEJr7OqSav5ab1mpXoHE2kYf0-jnCTPu6s4ruBf-8yACZUOttVCyeknrabbyDcC4wb5cF4X8gI6N3BJnJ1fjpART4nybgLP5js9u2W3jEkBPq-cbP_6lhxubvF7ycWnKskTI0KNjpjjr1skZaXnaaeJ-ffyDYyb9uWNeWcRK77atn9cfVLH6ge=s1006-no

cCd__hzZtH3f0D8HzD1cVB8aj2kb7jSAb3KexmUlcLtniANTXM5-16LNM7HqXb5HxbtbuNoCU6dfqVt4VIexdPI7Sah0zspJwB5K2TIh5uI_2bNtX0GZ4zWXDF7vKXILbTSlTZXTGqDTnLie4II0-nA7LJ7618_QqHTVhIyDqeiV_DdRTdNgCJj_6pT0oSr06FD6xe63EbV1z9GaBk1vBqZzqRwxsudIf8sPksbSFAMJ7SuFo1S-as3jiYOgx043PkqAzmsjREZbfPgPFsH-48AMbuj8_ORRoxeYJieH8GwBycNJO98--EepF0bZ4Sgox1iNro_QWWiVuMkVWJTgpOgKAwaJfhbiVmF-b_K34TO-BFS9d68SrnwjjGRQRFLqjgPzJdNIoYcPidO4klDzZtBMXj9a09YzCmSiButJ1Z497iMsC8DoXO2_76S-iL5sjX79qiLLM4TYlO3Ew9tdLWTmYebxHZSwuMdKzmnNldYkFBk18wEe6HQzOk573Zbk6ZTqav8sITeSOHg9r-M0vloSEjJ1dO-1BfKEeJWlYafR_85faLbDUD_JWhR5gPy8XJC5AdOVPQgYtGaf-pPRIrfP7MlJ8CGg86OLhHpHye5HaECFM9Qi=s1006-no
 
Re: Sài Gòn - Cần Giờ theo đường Cần Giuộc Long An & cập nhật sơ giá hải sản

Sau khi mua xong hải sản thì có thể đem ra biển tự nướng ăn luôn (nếu có bếp núc) còn không thì nhờ luôn người trong chợ làm dùm với giá thoả thuận, tụi mình thì đói quá quên trả giá nên người ta lấy 90k tiền công bao gồm, nướng bạch tụt, sò điệp mỡ hành, ốc giác xào rau muống, nướng tôm, người ta cho luôn rau ăn kèm và muối tiêu chấm, nếu muốn ăn muối ớt xanh thì mua 1 chai trong chợ nhé.

Bếp của các Yan Can Cook trong chợ

KIlgIiw6_4wjV8rQNoz-RxRaz0AzXmZ_k9vScjgT6i_kPHPZ034tiSsPrk3tEsRgDA6jOfpxJXQ1CslgykcDkgNZHCepebaWz0iXDecO9hWoQTjpqdMdaykTC-1HHiMQSbANow_tiCyBx6BuX_24JiDxx4OFOcOeTL0tzHQa3q2_hemGMcdrWFCG-m793sRAIGnTDDrkBi4dNYZNBMvcJPl-sGssayiVba7ohpsnI3_a67OAzH7R40Nvy679PGb0JEmw-KhcYF3LEbEecDF3r4A-NqxZYsSiiiS6R7AiKaHh__EdEovqMeSx5DWkZ6_GGIrYi9OrUCuBS-BpZRVRErTOXH36aXH7nNx17-JQ8db9oDR-VrtpIzz6IYIGXtjs2eXuVJT8wxmPFhTQCTdC1nAUG7uRLZDX8wBQ0xnbzFpI2WZ2rbX3alUfyPjWFKut-3N4xtK_Abpv2cVjpMCTCyTfsF_xXybEgLzFAFNqHAyYim60Tkaob3kw0IE2FYbPuFghJ9mVQeSYvJSh2qub8AYSBgZP58MpOnt8L1_KDMJXOsqSswhKiIwwpFnDP8pv34xa1AH4DxMnPMjf7hQ5xMS1qUlyzbBv8pipQyAY9nXDzSXa_gy1=s1006-no
Rồi xong đem ra biển chỗ mấy quán cho thuê ghế quất thôi, tổng cộng tất cả đồ ăn nc uống trong cái hình này khoảng 550k (đã bao gồm 2 cái ghế = 20k ngồi thoải mái tới khi gãy ghế). Các bạn vào những quán cho thuê ghế nằm ở cuôi cuối đường thì sẽ sạch sẽ và yên tĩnh hơn những quán ở đầu. Nhiêu đây 2 đứa mình ăn không hết, còn dư tới 1 con mực và 5 con tôm đem về nhà ăn tối. Bữa sau lên ăn bớt lại thì chắc mỗi đứa chỉ cần chi khoảng > 200k là vừa ăn.

HEIBHQ9JvD6iLzAd1qR7nEfTYCojy3XXOVEt7nmjRSvhs9VhDOVr5rLRSKfZkmydm6erR43m6zj-bAl4jWw6uc4SWQWXr4YqiwoAZYtfUoUivZqwb1A0CPYv0Hz05ZCeGkdE_s04KyygEWtEkAnfgfSdzqyHNN7Sqx1gwj1RoDiLb0MNcpW10hFzDH_TeA_Gl7deNj9G1sBBHRqusQUbWHX1Q3HNsolWjUXFkcwX6Hy5nW3CtlRRyIm6BgEvMJ1YJdD-zodLO-CKHW8zx7xLdGVaqg0zlle42kQRnDL_NbLIdEPwXpRGfYN1-_by9U23l5ovM9K37V7TqJmI1uM05C1n2i3Qhh6rxY_Z2pR7PPi6d1mULWr7n_MS-KzWrKS-iVoA16NcS2sR6famaDWnekTwu0JvzP2f_2NDn_1-Afb9AYwD2Mt87-WWXo2bmCjOqtRobkqIWU6Z14AKT5PEQukWKR140iEjbIUcg9EdfTM5zAhHMYotVKBhFrYSVqiqcWlEUBLkjfdFf-IIjJQQQhvh0WQxq2ctKiefmRE_OOR-V-QMVdmWSECwfwTuUFtB8vIAinC60N2YVR-GTxJXFhbfk-QJD6HyWCv_-BCdmOqoyq9gbm0N=w1342-h1006-no
Biển Cần Giờ thì vẫn như đó giờ, đơn giản không xô bồ, lúc mình đến cũng có khá đông người tắm, khoảng 20 người

VL78zzVyvyW3B30KoNYOLETSSbRTm8bCOI15AE2KYQspSKqolVoC60iy9INh2tJ037jCisOcQCsrxA9S3-1dq-GObOqfjcbwX60pCxJg4Z1HrZG3QOqpkizkWshofOtrOys1revVEowrnrVxLK4oUPjJYHBvLVSfb4gHLwCA9uxyJ0p1oRFMU9536SZLNYYVve5hFMx9zGiKEaGraiSf8dregQ2ofL5o2ByRs40l3mph0l4-Rq5KXNs2EChM-8CYk4zt5v0rcEQfQHCGllJkXQkk-8tobTkTnjj8NZlRfsnkpTD-RFS3A_xxXR6PCRopq6ZHxQQMMqj6zTks9dHSmoNshX9GSZoJr6ZTa1lesCwMx7wtMozr46aRki314a1nwxHslovAA3yZ-SylkQAELdH4CKBW91oa426CNH0kGFaC_ceEIOTLuP41i_UlknUbUWNKBqmF0UqrLJlXwYJWOsCChCw_q8ipFXvAYi8LQdq1z_7GRvdzWvrNQ2JznmD7rEvQQXS_PAMHVCL_ZG0YNO-0y_q3gD5WIOy1z0kyQ2Ep3lKGZzZKTClqU1wJnLjjy7AUZlTn1-pR1dECsPwGzFkdEkyps9cYuqozg9PTNj9JgZIlsPkd=w1342-h1006-no


D-xEVyKEntGBbCtiUYPbHvvKR_C4yJGNueVLCZqZgxBjiTULjWdbMql-WtOBhGLLUC_EgAiLTeIUXwGcpag6F4d7WHDilRCLgHQQZO1WdcpBCOb-XkhnP4F1xjRqmCMKaA8wsXHI7NH5ZddjHoCCC2lxaEJedzjz1GcEFh4T_Sl4B4AQXGSu5dFBEal6acctukTepo0XhSN1ljwY7I9ma2ck--FGL6zbW1V_EixJWbqJk1pmeEq_1b9It4fvf5Sfk_x_rMV5SQAEvIzGonsi0FrogxPWh7WncLopwcZ012BFoaiBkW0Yy7VAShfulgkZl1pYLo_rhXIkkyme5ZzT_SzZJ_zun2CZM5o0YPUGJI8TM2d05K0ZtoLGHGd-UuI8ywbqxMuZrNrdFn8UiqngL5C_Ye24HVvjetNibbJF6IFZyahc0xTuO5EUAe2Y_CZMxokKxCTXZsUVS6wgchfq4YmdeWZoNNME-bgcnzNfbOua7aAJAJbqclX2F6u-J01o3rLwO1EIsS9EEnZw0uPLiqv3U6wp8M7MQ_nSDVTKmgwHsRy51h36KLScRyQgJjHDNf5r6yLdljaRvyKqyAD-1Pltw22Ueamlby04msZIuVW6bSCZzcNB=w1342-h1006-no
 
Last edited:
Re: Sài Gòn - Cần Giờ theo đường Cần Giuộc Long An & cập nhật sơ giá hải sản

Ăn xong về thì mình đi đường quen thuộc là phà Bình Khánh cho nhanh. Chia sẻ một số ảnh chụp cùng cảm xúc chầm lắng

KrKIeDsrd62CF2yxpguMa0qdDsYSkvJWwJsogSZfwVhQqd-MQgG3kfrKRvK36v3RAS91mhFZbc-kK3VxwkRDdwE1CcPjRj_s-XJPzw-ExtKhVSb2SRXJGK5PB5c950AoVBbAOrD3pSofCIb3Ahw0cbvNyGKcUsHeBtc8ajwkxKsjM0CS7MtNiehP9r0T8XJVw8VUzaSmJsqOrD1UMg7OD1Hak3IbudoOOmOF7BuoLtrWIHTplEyFHtPwX2rQTyEkR6g-CpdvumWfXe8UbRD_99G5Zgu7JJovtDJsdEbm6LJhKgzGHFIHYrFNK9tVdMVeljOfFZszuSZqJpVDZmQ3X6V2NVjpI5k5TdxNvBiGew03OttZ5hVJQGw2KOMCdr0YQhjFWuNRz2eA6idBjajlQhDI-warT90J6jMO6U5ZBoXlLdwLms7mdJ6Nz5bUiQos-9BUldxOIkO8qdNOwszGHx-YZquMPPDEcPWfYCSYRNfZ57K_SM7lSKow_HYIqD5PHuGuY69UuxgwDi-78UrdZWbZGSEWVf37TCYJKIg2GY2E9bLnlT6VYvlbmIeU-Thov_c2qTCwWBTKJD3vJ8DR4MAh5ZA3jPkKyP1jj-8lDfMyauh5WIPb=w1342-h1006-no


eoLjtl7_APYIMU_jCX405f9tpz9wtgCVdLzlj8xj0e_8CSxG9NsEZqrpaNT0uLrQRbXIQG0_Px5-R1pUVMNdSFh7H2DdlW8cYsOuYfgHEIRMF7R7hOULhjbnZYxucRHLaZkJ-4zU-Jf8tSdDi8k-QJXJPGPn0E6lTLvRQlSIGSnLek00bOxYNZka_kVbl7NF8ZFB4Vrs_JOmRoQWdygG1t_C9nx6u8vtoxSxbox-l52o7Nx3LsG4n3G3nkHOUVRrIpihSaZmGfYd_iLpqnXTU6dC3TsCqL9hOpi9hmGZIgj3kNEyKAKjGBHAkNN27GtmYkvrFL65CSiXq-ol9DWEKbKkCfJwFNuPcxCZkF0437RYqlnHtAfDWTgGZF9dRurP95qcd_Vz1XhgJiNpaPvIBawjH87Xe2YQIgnGipYN7ikxXEy5nb-F17Lsv_ywB7L4iYalvTtciZXb1FNACyLI6el76R9EvLBOt67aZOxl0i8EpyWnoFS5RC6Psi114DpU7iWI7auRAfDA-qmVhVP4U3KuUW7iNk0Fu4wmDBfFYbRLhUJPPYj2xdlRM5i4WNJizg3ipdO26YOlIcLFHo22-uGlwx0W_ZUpSTV3CKTEAuPzXWyOQT6L=w1342-h1006-no


56-E5bfUHgvGvqX7azhPISS0oz3C2cRYZwltuAFwcJp26We7_RqIuf8i51FS7L-LvomKP0bTdu7Eu4WRBl-8t10_oMBA-MvKu4o5B-3dx4gYtlppLorWwivOKXWQME6Kc-9HZ3PYXSbaQsj_vA8hQXLt3OIQpg6irhEnAq5t_U0yKnrgvWEbzDL-aSEIq3WpQqcSlMmhD8_srmg48GuCbXVjjuVMJtmxh3V7039BS8ay1lwCJjalce7wcDvGnE9jjv0W6PU6bbGM_lIgva-i9bxL9X0vxmpBVNfJv3MiBUd-83EaJkRsgW0XSmvKYo-u8vXujFEfDNIm32ygg_b2F8_gNfUk4XFSEqbj4v_BhhOdJXCgtb-ygBFOtvUpo8YRdJt2pCAiWfblvdeR4JRdvq4DgoQ9qbq5IGEZeK6OwqiaU6_QXS1yVDDNyDf6vTpKLBX01ypjQBzzRJijET5Fft3qk52n9o0QuhE5qgBn5v97qjnMAX2K0Zs6cNC8EDF1baHOw9k2j5iokUFw7OYmFFbrwidppezmNAgQh_082Ci2XjVyIOs-wyoGWtNiPmrC88_vo69H6nR6vTqaxYqCylwQXbCiYo4z9uVPx-08q-QZIMfVRtzh=s1006-no


Ow6bLZEBsGSZjQczQgcXHRXxfZCjq7FMl56M8wlMH9aapqY-9_S19uhHLu8F8lZTZ2iG7Da9_3AxqKWOEeuWC7pZyhERynKdc0UVR7cSFr5CvRpuccOXlpkQWKvHsgWpUZnOPZypGK5Wrw9A9Qn9T5eEyVIp57V1vt1lO-woRl0oxePIVyac12hbz0QUfDeZA6e7zrPaKWY5JWKyESjUETFaqWcIV_GRpqEY9GKcF-hP4MfeEd8hNDS9X4ht9EeXBTIx8rUgUQnT3v4iDa0rXUKj_OVOQ2hAm_9D0BTrheFWExsGahmrcHK9l4owyfIkx38TPOYGvncUQWY3tg0iJd6K3eqFDkobE7l30NCZwiLWo0Xsw2xBzYn0PyhJjG1mSXBICyLb6N6bl1VxBv9kh9r4bxKCunsM07w9ypOPr-V0JAeUexcAu_Ts1rRpluQMEJlS2q6UGwTnNV09l1OND9f5vFbBHNHEfsVDqPEU50dJMv0egJXMqbMbX84JtnzEcHmgwnrTfNXgGncIEEnlkWXpDjUGnWjDCmdsRc04M0tiQYriGA506MgUZ9n45GjQaGD3_5h9mV9W0_yC1F-AGCQo8FchIsDVmSI3m_RJ1gEkxUxQEBML=w1342-h1006-no
 
Re: Sài Gòn - Cần Giờ theo đường Cần Giuộc Long An & cập nhật sơ giá hải sản

Chào ! con đường đi Cần Giờ nầy của bạn cũng hay ,mình cũng đi qua rồi ,từ Cần Giuộc qua phà đó là phà Tân Tập sang gần ngay cầu Vàm Sát ,nhìn hình bạn nhớ quá ! còn một cái phà đi qua từ Hiệp Phước đến An Thới Đông ! cũng đi Cần Giờ ,xin cho mình hỏi thăm chút ,đường Rừng Sát giờ nghe nói te tua lắm phải không bạn ơi ?? Xin cám ơn. Thân
 
Re: Sài Gòn - Cần Giờ theo đường Cần Giuộc Long An & cập nhật sơ giá hải sản

Chào ! con đường đi Cần Giờ nầy của bạn cũng hay ,mình cũng đi qua rồi ,từ Cần Giuộc qua phà đó là phà Tân Tập sang gần ngay cầu Vàm Sát ,nhìn hình bạn nhớ quá ! còn một cái phà đi qua từ Hiệp Phước đến An Thới Đông ! cũng đi Cần Giờ ,xin cho mình hỏi thăm chút ,đường Rừng Sát giờ nghe nói te tua lắm phải không bạn ơi ?? Xin cám ơn. Thân

dạ thưa chú, chú nói con mới biết, vậy là có thể đi thẳng quài Nguyễn Hữu Thọ đến Hiệp PHước rồi qua phà luôn, con thì cứ nghĩ hết đường Nguyễn Hữu Thọ là kẹt nên quẹo tiếp Lê Văn Lương xuống gần hết Cần Giuộc mới qua phà. Dạ một nửa đường rừng sác về phía Cần Giờ con thấy nhìn xa thì mà đẹp mà tới gần ổ gà nhiều, nó rải rác, đi phải né ko thì mình chạy 60 là tưng tưng, còn đoạn về SG thì nó đỡ hơn chú. Con thấy nó ổ gà còn nhiều hơn đường Cần Giuộc qua nữa :) đường con đi thứ 7 thì lâu lâu thấy 4-5 xe biển 59, CSGT thì khoảng 2 3 chốt nên tuy vắng nhưng ai cũng chạy chậm đúng làn lắm chú
 
Re: Sài Gòn - Cần Giờ theo đường Cần Giuộc Long An & cập nhật sơ giá hải sản

Xin cám ơn đã cho biết thông tin ! Đường Rừng Sác tráng nhựa rất ẩu ,ít nhựa toàn là thảm đá mi ,nên qua một hai mùa mưa ,dù đường không có xe tải nặng đi vẩn bong tróc ,nếu đi qua phà An Thới Đông khi đi hết đường Nguyễn Văn Tạo quẹo trái vào đường liên ấp đi cũng thú vị lắm ,đường làng nhỏ quanh co trong thôn ấp rất vui !Cái thú là luôn tìm đường mới để đi phải không nào ? Riêng công an Cần Giờ tội lắm ,đường ít xe nên đứng " Rình " thấy thương Ha .....ha !
 
Re: Sài Gòn - Cần Giờ theo đường Cần Giuộc Long An & cập nhật sơ giá hải sản

đi đường nào gần mà thuận tiện nhất ạ?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,128
Bài viết
1,129,743
Members
188,495
Latest member
nongtraihealthy
Back
Top