[Chưa chốt đoàn] Thác Bản Giốc

Thienthien112

Phượt tử
Mình đã lên kế hoạch đi thác Bản Giốc vào ngày 12-15/5. Đã đặt vé.
Kế hoạch dự kiến:
12/5: đi thác bản giốc, động ngườm ngao
13/5: Hồ Thang Then và hang pác pó
14/5: ghé hồ Ba Bể - Bắc Cạn
15/5: dạo quanh Hà Nội trước khi bay về.

Kế hoạch hơi gấp. Hiện có 2 nữ.
Có bạn nào có ý định tham gia thì liên hệ nhé.
Zalo: không chín một tư chín không tắm chín không chín
Fb:[URL]https://www.facebook.com/truong.quyen.18[/URL]