[Cần bán] Thanh Lý Máy Chủ Cũ, Server Cũ Like New Giá Cao

Thanhly247

Thanhly247 chuyên thu mua hàng thanh lý, mua bán đ
Thanhly247 hiện đang có lô máy chủ cũ, server cũ cần thanh lý. Thanh lý máy chủ Dell, Hp, IBM chính hãng.


 • 1 đổi 1 như server mới. Bảo hành từ 6 tháng - 12 tháng tùy từng sản phẩm
 • VDO miễn phí giao hàng máy chủ thanh lý trên toàn quốc
 • Hỗ trợ lắp đặt, cài cắm ứng dụng, phần mềm miễn phí : Win, Linux, Driver, Raid, Vmware, Teamviewer, Yahoo, Phone…
 • Hỗ trợ thay linh kiện sau khi hết thời gian bảo hành.
 • Xây dựng cấu hình model theo yêu cầu của khách hàng để phù hợp yêu cầu công việc
 • Có chỗ đặt server cho khách hàng tại Data center tiêu chuẩn Tier III quốc tế của Viettel IDC, VNPT, FPT, CMC…

Máy chủ - Server DELL 2950
CPU: 2E5345 8 core 8 MB Cache 1333Mhz RAM: 8G (2G4)
HDD: none, hỗ trợ 4 khay 3.5"
Raid: Perc 6/i (0,1,5,6,10,50,60)
NIC: 2Gbps Ethernet Nguồn: 2750W
OS: Windows, Linux, Esxi…
Hình thức mới 98%
Máy chủ - Server Dell R410
Server Dell R410 - Cấu Hình 1:
CPU: E56202 8core/16threads, 12M cache, 2,66Ghz SK1366 RAM: 16G(8G2) DDR3 ECC, 8 khe cắm, up to 128G
HDD: 400G1 SAS, hỗ trợ 4 khoang 3,5" SAS/SATA Raid: Dell 6/IR hỗ trợ Raid 0,1, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k) NIC: 2Gbps Ethernet
Nguồn: 1500W OS: Windows, Linux, Esxi… Hình thức mới 98% Server Dell R410 - Cấu Hình 2: CPU: E56402 8core/16threads, 12M cache, 2,93Ghz SK1366
RAM: 32G(8G4) DDR3 ECC, 8 khe cắm, up to 128G HDD: 400G1 SAS, hỗ trợ 4 khoang 3,5" SAS/SATA
Raid: Dell 6/IR hỗ trợ Raid 0,1, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k)
NIC: 2Gbps Ethernet Nguồn: 1500W
OS: Windows, Linux, Esxi…
Hình thức mới 98%
Server Dell R410 - Cấu Hình 3:
CPU: E56452 12core/24threads, 12M cache, 2,67Ghz SK1366 RAM: 48G(8G6) DDR3 ECC, 8 khe cắm, up to 128G
HDD: 400G1 SAS, hỗ trợ 4 khoang 3,5" SAS/SATA Raid: Dell 6/IR hỗ trợ Raid 0,1, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k) NIC: 2Gbps Ethernet
Nguồn: 1500W OS: Windows, Linux, Esxi… Hình thức mới 98% Server Dell R410 - Cấu Hình 4: CPU: X56502 12core/24threads, 12M cache, 3,06Ghz SK1366
RAM: 64G(8G8) DDR3 ECC, 8 khe cắm, up to 128G HDD: 400G1 SAS, hỗ trợ 4 khoang 3,5" SAS/SATA
Raid: Dell 6/IR hỗ trợ Raid 0,1, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k)
NIC: 2Gbps Ethernet Nguồn: 1500W
OS: Windows, Linux, Esxi…
Hình thức mới 98%
Máy chủ - Server Dell R510
Server Dell R510 - Cấu Hình 1:
CPU: E56202 8core/16threads, 12M cache, 2,66Ghz SK1366 RAM: 16G(8G2) DDR3 ECC, 8 khe cắm, up to 128G
HDD: 400G1 SAS, hỗ trợ 8 khoang 3,5" SAS/SATA, nâng cấp Chassis 12 khoang 3,5” + 1.500k Raid: Dell H200 hỗ trợ Raid 0,1,10, 6Gb/s, hỗ trợ non-RAID – JBOD thích hợp cho các hệ thống San ảo (Nâng cấp H700 +1.800k) NIC: 2Gbps Ethernet
Nguồn: 1750W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn OS: Windows, Linux, Esxi… Hình thức mới 98% Server Dell R510 - Cấu Hình 2: CPU: E56402 8core/16threads, 12M cache, 2,93Ghz SK1366
RAM: 32G(8G4) DDR3 ECC, 8 khe cắm, up to 128G HDD: 400G1 SAS, hỗ trợ 8 khoang 3,5" SAS/SATA, nâng cấp Chassis 12 khoang 3,5” + 1.500k
Raid: Dell H200 hỗ trợ Raid 0,1,10, 6Gb/s, hỗ trợ non-RAID – JBOD thích hợp cho các hệ thống San ảo (Nâng cấp H700 +1.800k)
NIC: 2Gbps Ethernet Nguồn: 1750W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
OS: Windows, Linux, Esxi…
Hình thức mới 98%
Server Dell R510 - Cấu Hình 3:
CPU: E56452 12core/24threads, 12M cache, 2,67Ghz SK1366 RAM: 48G(8G6) DDR3 ECC, 8 khe cắm, up to 128G
HDD: 400G1 SAS, hỗ trợ 8 khoang 3,5" SAS/SATA, nâng cấp Chassis 12 khoang 3,5” + 1.500k Raid: Dell H200 hỗ trợ Raid 0,1,10, 6Gb/s, hỗ trợ non-RAID – JBOD thích hợp cho các hệ thống San ảo (Nâng cấp H700 +1.800k) NIC: 2Gbps Ethernet
Nguồn: 1750W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn OS: Windows, Linux, Esxi… Hình thức mới 98% Server Dell R510 - Cấu Hình 4: CPU: X56502 12core/24threads, 12M cache, 3,06Ghz SK1366
RAM: 64G(8G8) DDR3 ECC, 8 khe cắm, up to 128G HDD: 400G1 SAS, hỗ trợ 8 khoang 3,5" SAS/SATA, nâng cấp Chassis 12 khoang 3,5” + 1.500k
Raid: Dell H200 hỗ trợ Raid 0,1,10, 6Gb/s, hỗ trợ non-RAID – JBOD thích hợp cho các hệ thống San ảo (Nâng cấp H700 +1.800k)
NIC: 2Gbps Ethernet Nguồn: 1750W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
OS: Windows, Linux, Esxi…
Hình thức mới 98%
Máy chủ - Server Dell R610
Server Dell R610 - Cấu Hình 1:
CPU: E56202 8core/16threads, 12M cache, 2,66Ghz SK1366 RAM: 16G(4G4) DDR3 ECC, 12 khe cắm, up to 128G
HDD: 300G1 SAS, hỗ trợ 6 khoang 2,5" SAS/SATA Raid: Dell 6/I hỗ trợ Raid 0,1,5,6,10, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k) NIC: 4Gbps Ethernet
Nguồn: 1502W or 717W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn OS: Windows, Linux, Esxi… Hình thức mới 98% Server Dell R610 - Cấu Hình 2: CPU: E56402 8core/16threads, 12M cache, 2,93Ghz
RAM: 32G(4G8) DDR3 ECC, 12 khe cắm, up to 128G HDD: 300G1 SAS, hỗ trợ 6 khoang 2,5" SAS/SATA
Raid: Dell 6/I hỗ trợ Raid 0,1,5,6,10, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k)
NIC: 4Gbps Ethernet Nguồn: 1502W or 717W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
OS: Windows, Linux, Esxi…
Hình thức mới 98%
Server Dell R610 - Cấu Hình 3:
CPU: E56452 12core/24threads, 12M cache, 2,67Ghz SK1366 RAM: 48G(8G6) DDR3 ECC, 12 khe cắm, up to 128G
HDD: 300G1 SAS, hỗ trợ 6 khoang 2,5" SAS/SATA Raid: Dell 6/I hỗ trợ Raid 0,1,5,6,10, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k) NIC: 4Gbps Ethernet
Nguồn: 1502W or 717W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn OS: Windows, Linux, Esxi… Hình thức mới 98% Server Dell R610 - Cấu Hình 4: CPU: X56502 12core/24threads, 12M cache, 3,06Ghz SK1366
RAM: 64G(8G8) DDR3 ECC, 12 khe cắm, up to 128G HDD: 300G1 SAS, hỗ trợ 6 khoang 2,5" SAS/SATA
Raid: Dell 6/I hỗ trợ Raid 0,1,5,6,10, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k)
NIC: 4Gbps Ethernet Nguồn: 1502W or 717W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
OS: Windows, Linux, Esxi…
Hình thức mới 98%
Máy chủ - Server Dell R710
Server Dell R710 - Cấu Hình 1:
CPU: E56202 8core/16threads, 12M cache, 2,66Ghz SK1366 RAM: 16G(8G2) DDR3 ECC, 18 khe cắm, up to 288G
HDD: 400G1 SAS, hỗ trợ 6 khoang 3,5" SAS/SATA Raid: Dell 6/I hỗ trợ Raid 0,1,5,6,10, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k) NIC: 4Gbps Ethernet
Nguồn: 1570W or 870W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn OS: Windows, Linux, Esxi… Hình thức mới 98% Server Dell R710 - Cấu Hình 2: CPU: E56402 8core/16threads, 12M cache, 2,93Ghz
RAM: 32G(8G4) DDR3 ECC, 18 khe cắm, up to 288G HDD: 400G1 SAS, hỗ trợ 6 khoang 3,5" SAS/SATA
Raid: Dell 6/I hỗ trợ Raid 0,1,5,6,10, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k)
NIC: 4Gbps Ethernet Nguồn: 1570W or 870W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
OS: Windows, Linux, Esxi…
Hình thức mới 98%
Server Dell R710 - Cấu Hình 3:
CPU: E56452 12core/24threads, 12M cache, 2,67Ghz SK1366 RAM: 32G(8G4) DDR3 ECC 18, khe cắm, up to 288G
HDD: 400G1 SAS, hỗ trợ 6 khoang 3,5" SAS/SATA Raid: Dell 6/I hỗ trợ Raid 0,1,5,6,10, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k) NIC: 4Gbps Ethernet
Nguồn: 1570W or 870W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn OS: Windows, Linux, Esxi… Hình thức mới 98% Server Dell R710 - Cấu Hình 4: CPU: X56502 12core/24threads, 12M cache, 3,06Ghz SK1366
RAM: 64G(8G8) DDR3 ECC, 18 khe cắm, up to 288G HDD: 400G1 SAS, hỗ trợ 6 khoang 3,5" SAS/SATA
Raid: Dell 6/I hỗ trợ Raid 0,1,5,6,10, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k)
NIC: 4Gbps Ethernet Nguồn: 1570W or 870W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
OS: Windows, Linux, Esxi…
Hình thức mới 98%
Server Dell R710 - Cấu Hình 5:
CPU: E56702 12core/24threads, 12M cache, 3,33Ghz SK1366 RAM: 80G(8G10) DDR3 ECC, 18 khe cắm, up to 288G
HDD: 400G1 SAS, hỗ trợ 6 khoang 3,5" SAS/SATA Raid: Dell 6/I hỗ trợ Raid 0,1,5,6,10, 3Gb/s, 256MB cache (Nâng cấp H700 +1.800k) NIC: 4Gbps Ethernet
Nguồn: 1570W or 870W, hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn OS: Windows, Linux, Esxi… Hình thức mới 98% Máy chủ - Server Dell R720 Server Dell R720 - Cấu Hình: CPU: E5-26702 16core/32threads, 20M cache, 3,3Ghz SK2011
RAM: 128G(8G16) DDR3 ECC, 24 khe cắm, up to 768G HDD: 2TB1 SATA, hỗ trợ 8 khoang 3,5" SAS/SATA
Raid: Dell H700 hỗ trợ Raid 0,1,5,6,10,50,60 6Gb/s, 512MB cache
NIC: 4Gbps Ethernet Nguồn: 2750W
OS: Windows, Linux, Esxi…
Hình thức mới 98%
Máy chủ - Server HP DL 160 G6
Server HP DL160 G6 - Cấu Hình 1:
CPU: L55202 8core/16threads, 8 MB SmartCache, 2,26Ghz SK1366 RAM: 16G(4G4) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 288G
HDD: none, hỗ trợ 4 khay 3.5"
Raid: none
NIC: 2Gbps Ethernet Nguồn: 1500W
OS: Windows, Linux, Esxi…
Hình thức mới 98%
Server HP DL160 G6 - Cấu Hình 2:
CPU: X55502 8core/16threads, 8 MB SmartCache, 2,66Ghz SK1366 RAM: 48G(4G12) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 288G
HDD: 1x2TB SATA, hỗ trợ 4 khay 3.5"
Raid: none
NIC: 2Gbps Ethernet Nguồn: 1500W
OS: Windows, Linux, Esxi…
Hình thức mới 98%
Server HP DL160 G6 - Cấu Hình 3:
CPU: E56452 12core/24threads, 12 MB SmartCache, 2,4Ghz SK1366 RAM: 64G(8G8) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 288G
HDD: 1x120G SSD, hỗ trợ 4 khay 3.5"
Raid: none
NIC: 2Gbps Ethernet Nguồn: 1500W
OS: Windows, Linux, Esxi…
Hình thức mới 98%
Server HP DL160 G6 - Cấu Hình 4:
CPU: X56502 12core/24threads, 12 MB SmartCache, 2,66Ghz SK1366 RAM: 96G(8G12) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 288G
HDD: 1x120G SSD, hỗ trợ 4 khay 3.5"
Raid: none
NIC: 2Gbps Ethernet Nguồn: 1500W
OS: Windows, Linux, Esxi…
Hình thức mới 98%
Máy chủ - Server HP DL 180SE G6
Server HP DL180SE G6 - Cấu Hình 1:
CPU: L55202 8core/16threads, 8 MB SmartCache, 2,26Ghz SK1366 RAM: 16G(4G4) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 144G
HDD: 1x146G 15K SAS, hỗ trợ 12 khay 3.5"
Raid: P410I, hỗ trợ raid 0,1,5,10
NIC: 2Gbps Ethernet Nguồn: 1750W hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
OS: Windows, Linux, Esxi…
Hình thức mới 98%
Server HP DL180SE G6 - Cấu Hình 2:
CPU: E56202 8core/16threads, 12 MB SmartCache, 2,4Ghz SK1366 RAM: 32G(4G8) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 144G
HDD: 1x300G 15K SAS, hỗ trợ 12 khay 3.5"
Raid: P410I, hỗ trợ raid 0,1,5,10
NIC: 2Gbps Ethernet Nguồn: 1750W hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
OS: Windows, Linux, Esxi…
Hình thức mới 98%
Server HP DL180SE G6 - Cấu Hình 3:
CPU: E56452 12core/24threads, 12 MB SmartCache, 2,4Ghz SK1366 RAM: 64G(8G8) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 288G
HDD: 1x1TB SATA, hỗ trợ 12 khay 3.5"
Raid: P410I, hỗ trợ raid 0,1,5,10
NIC: 2Gbps Ethernet Nguồn: 1750W hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
OS: Windows, Linux, Esxi…
Hình thức mới 98%
Server HP DL180SE G6 - Cấu Hình 4:
CPU: X56502 12core/24threads, 12 MB SmartCache, 2,66Ghz SK1366 RAM: 96G(8G12) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 288G
HDD: 1x2TB SATA, hỗ trợ 12 khay 3.5"
Raid: P410I, hỗ trợ raid 0,1,5,10
NIC: 2Gbps Ethernet Nguồn: 1750W hỗ trợ 2 khoang cắm nguồn
OS: Windows, Linux, Esxi…
Hình thức mới 98%
Máy chủ - Server HP DL 380 G6
Server HP DL380 G6 - Cấu Hình 1:
CPU: L55202 8core/16threads, 8 MB SmartCache, 2,26Ghz SK1366 RAM: 16G(4G4) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 144G
HDD: 1x300G SAS, hỗ trợ 8 khay 2.5"
Raid: P410I, hỗ trợ raid 0,1,5,10
NIC: 2Gbps Ethernet Nguồn: 1460W or 750W
OS: Windows, Linux, Esxi…
Hình thức mới 98%
Server HP DL380 G6 - Cấu Hình 2:
CPU: E56202 8core/16threads, 12 MB SmartCache, 2,4Ghz SK1366 RAM: 32G(4G8) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 144G
HDD: 1x160G SSD, hỗ trợ 8 khay 2.5"
Raid: P410I, hỗ trợ raid 0,1,5,10
NIC: 2Gbps Ethernet Nguồn: 1460W or 750W
OS: Windows, Linux, Esxi…
Hình thức mới 98%
Server HP DL380 G6 - Cấu Hình 3:
CPU: E56452 12core/24threads, 12 MB SmartCache, 2,4Ghz SK1366 RAM: 64G(8G8) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 288G
HDD: 2x300G SAS, hỗ trợ 8 khay 2.5"
Raid: P410I, hỗ trợ raid 0,1,5,10
NIC: 2Gbps Ethernet Nguồn: 1460W or 750W
OS: Windows, Linux, Esxi…
Hình thức mới 98%
Server HP DL160 G6 - Cấu Hình 4:
CPU: X56502 12core/24threads, 12 MB SmartCache, 2,66Ghz SK1366 RAM: 96G(8G12) DDR3 ECC, hỗ trợ 18 khe cắm, up to 288G
HDD: 2x160G SSD, hỗ trợ 8 khay 2.5"
Raid: P410I, hỗ trợ raid 0,1,5,10
NIC: 2Gbps Ethernet Nguồn: 1460W or 750W
OS: Windows, Linux, Esxi…
Hình thức mới 98%


Thanhly247.vn chuyên thu mua hàng thanh lý, mua bán đồ cũ đã qua sử dụng, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng thanh lý, mua bán hàng phế liệu, thu mua hàng thanh lý giá cao, mua hàng thanh lý giá cao, thu mua phế liệu giá cao.


Địa chỉ liên hệ:
VPHN: Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm,Thành Phố Hà Nội
VPHCM: Phòng 13.09, Lô C, Số 974A Trường Sa (Co.opmart Nhiêu Lộc), Phường 12, Quận 3, Hồ Chí Minh
Tel: 1900 6891
Email: info@thanhly247.vn
Website: https://thanhly247.vn
 

Attachments

 • 2020-03-25 15.04.38.jpg
  2020-03-25 15.04.38.jpg
  237 KB · Views: 52
 • 2020-03-25 15.04.45.jpg
  2020-03-25 15.04.45.jpg
  312 KB · Views: 53
 • 2020-03-25 15.04.55.jpg
  2020-03-25 15.04.55.jpg
  246.2 KB · Views: 47
 • 2020-03-25 15.05.06.jpg
  2020-03-25 15.05.06.jpg
  237.4 KB · Views: 51
 • 2020-03-25 15.05.17.jpg
  2020-03-25 15.05.17.jpg
  172.8 KB · Views: 44
 • 2020-03-25 15.05.28.jpg
  2020-03-25 15.05.28.jpg
  320.1 KB · Views: 45

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
48,516
Bài viết
1,099,741
Members
185,506
Latest member
zbet68bett
Top