What's new

Tìm bạn đi HCM - Sing - Bali Ngày 25/6 - 3/7/2016

Mình tìm bạn đồng hành đi HCM - Sing - Bali Ngày 25/6 - 3/7/2016

Kế hoạch tạm thời:

HCM – SING (Tối 24 21:05 – 00:05 Sáng sớm chơi Sing 25-26/6) 45.50 USD

SING – INDO (BALI) (Tối 26 21:05 – 23:45PM, chơi khoảng 5 ngày ) 61 USD

BALI – HCM (Sáng 1/7 10:35AM – 4:40PM quá cảnh tại Sing) 115 USD

TỔNG :221 USD vé

Có thể đi thêm Indo nếu k về HCM

BALI - SURABAYA (Sáng 1/7 - 2/7) vé đang 27 USD

SURABAYA - YOGYAKARTA (3/7 - 4/7) vé cao nên mình tính đi xe lửa

YOGYAKARTA - HCM (5/7)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
50,191
Bài viết
1,113,954
Members
186,630
Latest member
Hung200183
Top