[Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành cùng jeju này 28-29/3

Linh-ham-choi

Phượt thủ
Mình sẽ ở jeju 28-29/3, muốn tìm nhóm bạn đi chung để share tiền xe.
Vì jeju rất rộng, các điểm du lịch cách xa nhau. Nếu tìm đc nhóm đi chung thuê xe thig đẹp nhất.
Thuê xe 8 chỗ có ng lái là 200,000 uôn/8 giờ.
Nếu đi đc mình đi chung 1 ngày
 

KIMPHU

Phượt tử
Sao k
Mình sẽ ở jeju 28-29/3, muốn tìm nhóm bạn đi chung để share tiền xe.
Vì jeju rất rộng, các điểm du lịch cách xa nhau. Nếu tìm đc nhóm đi chung thuê xe thig đẹp nhất.
Thuê xe 8 chỗ có ng lái là 200,000 uôn/8 giờ.
Nếu đi đc mình đi chung 1 ngày
[/QUOTE
Sao không thuê xe tự lái, Jeju island nhỏ thôi nhưng đường phố rộng rãi và thoáng