[Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành đi cực tây Apachai

Khuongtunha

Phượt tử
Xin phép Add

TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH
28/4-1/5 cung đường hành xác: HN - Cực Tây Apachai - HN.
(Lịch cụ thể inbox cho ai quan tâm, hiện có 2 xe độc hành, SU ÉN 150 và W650)

Lưu ý :
1- người : thể lực tốt , tinh thần tốt, giấy tờ đầy đủ.
2- xe : vận hành tốt nhông và xích ngon , lốp và săm thay mới, giấy tờ đầy đủ.
3- dọc cung ai oải quá có thể về trước
4- có kinh nghiệm độc hành ( mỗi ông một xe )
5- đồ cá nhân , phụ kiện tự lo, Xế-Ôm tự thu sếp
6- tham gia cung trên tinh thần độc lập , hạn chế ảnh hưởng đến các thành viên
7- kinh phí : Campuchia , xăng xe nào mua xe ấy , tiền tiêu cá nhân.

8- 'có tính thần tương thân tương ái' với tiêu chí mình vì mọi người, mọi người ví mình để cùng nhau "đi để trở về"
 
Top