[Chưa chốt đoàn] Tìm Bạn Đồng Hành Đi Hà Giang 1 - 6 Tháng 10, 2019

DT578

Phượt tử
Xin chào cả nhà.

Mình là nam, hiện ở Saigon, muốn khám phá Hà Giang một chuyến. Dự tính đi từ 1 đến 7 tháng 10, có thể khởi hành sớm hoặc trễ hơn vài ngày, nhưng mình phải quay về Saigon trước ngày 9 tháng 10.

Mình không lái xe máy được, nên mình dự định là sẽ thuê cả xe máy và tài xế kiêm hướng dẫn viên. Các bạn nào có nhã hứng muốn đi cùng thì liên lạc mình. Chúng ta cũng có thể thuê xe và tự túc khám phá Hà Giang. :)

Chưa có chương trình cụ thể, nhưng dưới đây là những nơi mình định đi (chưa có thứ tự).

Dốc Bắc Sum
Hoàng Su Phì (Đỉnh Chiêu Lầu Thi, Bản Luốc, Bản Pèo, Cổng trời, Nậm Tỵ, Thông Nguyên)
Tây Côn Lĩnh
Quản Bạ (Núi đôi, Cổng trời, Động Lùng Khúy, Dốc Thẩm Mã)
Đồng Văn (Cao nguyên đá Đồng Văn, Thôn Lũng Cẩm, Sà Phìn, Sủng Là)
Mèo Vạc (Mã Pí Lèng, Sông Nho Quế, Hẻm vực Tu Sản)
Lũng Cú
Mậu Duệ
Đường Thượng
 

Nguocchieugio

Phượt tử
Xin chào cả nhà.

Mình là nam, hiện ở Saigon, muốn khám phá Hà Giang một chuyến. Dự tính đi từ 1 đến 7 tháng 10, có thể khởi hành sớm hoặc trễ hơn vài ngày, nhưng mình phải quay về Saigon trước ngày 9 tháng 10.

Mình không lái xe máy được, nên mình dự định là sẽ thuê cả xe máy và tài xế kiêm hướng dẫn viên. Các bạn nào có nhã hứng muốn đi cùng thì liên lạc mình. Chúng ta cũng có thể thuê xe và tự túc khám phá Hà Giang. :)

Chưa có chương trình cụ thể, nhưng dưới đây là những nơi mình định đi (chưa có thứ tự).

Dốc Bắc Sum
Hoàng Su Phì (Đỉnh Chiêu Lầu Thi, Bản Luốc, Bản Pèo, Cổng trời, Nậm Tỵ, Thông Nguyên)
Tây Côn Lĩnh
Quản Bạ (Núi đôi, Cổng trời, Động Lùng Khúy, Dốc Thẩm Mã)
Đồng Văn (Cao nguyên đá Đồng Văn, Thôn Lũng Cẩm, Sà Phìn, Sủng Là)
Mèo Vạc (Mã Pí Lèng, Sông Nho Quế, Hẻm vực Tu Sản)
Lũng Cú
Mậu Duệ
Đường Thượng
Nếu bạn vẫn còn dự định đi Hà giang vào tháng 11 này liên hệ với tôi nha, tôi ở sg