[Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành đi London- Amsterdam-Vienna- Graz- Hallsatt- Salzburg- Munich- Paris từ ngày 14/12 đến 1/1/2019

Jade-Tran

Phượt tử
Mình nữ 32 t, tìm bạn đồng hành đi Châu Âu lịch trình trên theo đúng thứ tự. Ở môi thành phố 2-3 đêm, Hallstatt không ở qua đêm. Bạn nào đi cùng mình suốt hành trình hoặc một vài thành phô cũng được. Mình đã book airbnb.
 

Muathunho

Phượt tử
Mình nữ 32 t, tìm bạn đồng hành đi Châu Âu lịch trình trên theo đúng thứ tự. Ở môi thành phố 2-3 đêm, Hallstatt không ở qua đêm. Bạn nào đi cùng mình suốt hành trình hoặc một vài thành phô cũng được. Mình đã book airbnb.
Mình bay từ Vienna chiều 30 sang Paris (tối 30/12 đến Paris ở đến khuya 1/1. đã book nhà bạn người Việt host, bạn ở Paris từ ngày nào, có thể đi cùng 1 đoạn này.
 
Top