[Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành Hà Nội - Hà Giang

DangHoangMai

Phượt tử
Như tiêu đề, mình dự định nửa đầu tháng 3 đi Hà Giang. Mới có một người một xe nên tìm bạn đồng hành cho vui.