[Chưa chốt đoàn] Tìm bạn nữ phượt Châu Âu từ 1/11 đến khoảng 11/11/2018

kitu228

Phượt tử
bạn đi lịch trình như nào?
Mình cũng định đi đầu tháng 11. Nếu được mình có thể ghép vào nếu chung địa điểm được không? Mình đã gửi mail cho bạn
email mình: k.tuyen.228@gmail.com