What's new

[Chia sẻ] Tìm hiểu tập quán, văn hóa các nước (Asian + Europe) bằng video, audio

pan

phượt lượt
Một website khá hay tìm hiểu về văn hóa của Europe và Asia. Ở đây, bạn có thể:

0. Chọn ngôn ngữ hiển thị (1 trong 9 ngôn ngữ)
1. Phân loại theo Châu Lục (Continent)/ Quốc gia (Country)/ Chủ đề (Theme)/ Phong cách (Type)
2. Mô tả bằng hình ảnh và video trực quan dễ tra cứu --> ví dụ: Dùng phương tiện gì ăn mỳ Ý
3. Một số đoạn audio câu hội thoại cơ bản song ngữ Anh - phát âm - tiếng bản địa
4. Những điều Nên (Do's)/ Không nên (Don'ts) --> ví dụ: không viết tên người khác bằng mực đỏ ở Nhật, Hàn, Thái, Trung Quốc...
...

Ta bắt đầu học và tìm hiểu văn hóa phần cơ bản trước khi đến nơi bạn muốn nào, hoặc đơn giản để bạn chuẩn bị hành trang thành công dân toàn cầu nèo ;) --> http://www.fastenseatbelts.eu

Hy vọng rằng, website sẽ mở rộng sang các nước khác và các Châu lục còn lại trong thời gian tới.

Nào mình cùng lên fastenseatbelts, nào mình cùng đi chơi nhé =))