Tìm người đi cùng Nhật Bản trong tháng 6

MayMan

Phượt thủ
2 vợ chồng mình có vé sẵn nhưng do bà xã bận việc không đi được. Mình thì quyết tâm đi trong tháng 6 vì vé và visa đều hết hạn cuối tháng 6. Hơi gấp nhưng xin phép đưa lên đây xem có ghép cùng với ai được không vậy. Cảm ơn.
 

vaniacastle

Phượt thủ
2 vợ chồng mình có vé sẵn nhưng do bà xã bận việc không đi được. Mình thì quyết tâm đi trong tháng 6 vì vé và visa đều hết hạn cuối tháng 6. Hơi gấp nhưng xin phép đưa lên đây xem có ghép cùng với ai được không vậy. Cảm ơn.
Đi về review nhé,hi.