What's new

[Chia sẻ] Trekking trên Sa Mạc Cát Hòa Thắng - Trải nghiệm khó quên

procaste

PROCASTE
Một trãi nghiệm đáng nhớ trên Sa Mạc Cát Hòa Thắng. Trekking dưới cái trời nóng với cát lún làm nhanh mất sức kinh khủng, nhiều đoạn tìm một bóng cây không có...