What's new

Văn hóa cạo đầu trọc trên khắp thế giới

CuonTheoChieuMua

Phượt tử
sau đây là clip sưu tầm các kiểu tóc cạo đầu trọc trên khắp địa cầu

thiếu kiểu tóc gì hay thiếu kiểu tóc khác thì mong các bạn thông cảm

[video=youtube;STUMnH09pz0]http://www.youtube.com/watch?v=STUMnH09pz0[/video]

[url]http://www.youtube.com/watch?v=STUMnH09pz0[/url]

Nguồn Youtube gõ " head shave culture "