What's new

[Chia sẻ] Video ngắn về cảnh thiên nhiên của Mỹ

arvil77

Mốc ơi là Mốc
AV mới được gửi cho link này, những hình ảnh rất đẹp và tiêu biểu về thiên nhiên 50 bang của Mỹ Hi vọng có ngày quay lại đi thêm nhiều hơn những khu bảo tồn thiên nhiên của Mỹ

AV thích nền nhạc trong video này, phù hợp với ảnh :)

http://mybeautifulamerica.com/mybeautifulamerica.htm