What's new

Việt (dã) sử thi : 3 lần đại phá Nguyên - Mông

tunbo

Lãnh Chúa
Các bác đi Đông, đi Tây, đi trong, đi ngoài:D:LL cả rồi, nay em làm phát đi ngược thời gian cái cho ... vui.Đi ngược lại lịch sử, xem cha ông giữ nước(c).Em chả dám có ý gì với lịch sử, đây chỉ là vui vui, chỉ là dã sử, chứ không phải chính sử.

BA LẦN ĐẠI PHÁ QUÂN NGUYÊN-MÔNG

Lật xem lịch sử cha ông
Ngày xưa thắng giặc Nguyên - Mông ba lần
Chuyện xảy ra đầu thời Trần
Mông - Thát khi đó muôn phần hung hăng
Vó ngựa vượt khỏi sông Hằng :D
Thành Cát suýt nữa đạp bằng châu Âu
Nhà Trần dựng nghiệp chưa lâu
Đế quốc Mông Cổ tiến vào Trung Nguyên
Kim diệt, Nam Tống ngả nghiêng
Quân Mông một nhánh thọc miền Vân Nam
Vua Đại Lý sơm đầu hàng
Quân Mông Cổ tiến thẳng sang nước mình
Ngột-Lương-Hợp-Thai điểm binh
Dẫn theo ba vạn kỵ binh kiêu hùng
(Vào năm Đinh Tỵ, cuối đông
Nhằm năm thư 7 - Nguyên Phong triều Trần
) năm 1257
Thế giặc tiến mạnh muôn phần
Các lộ biên giới dần dần lui quân
Vua Thái Tông bèn đích thân
Đem quân chặn giặc ở gần sông Lô
(Ở kinh, Quốc mẫu Linh Từ
Lo rút hoàng tộc, anh thư vẹn tuyền)
Đụng trận ở Bình Lệ Nguyên
Quân Mông đóng gấp bè, thuyền vượt sông
Tướng Trê-đech-đu tiên phong
Không đánh trực diện, đánh vòng sườn ta
Thái Tông cưỡi voi xông ra
Thúc quân đánh giặc rất là oai phong
Nhưng vốn thiện chiến, quân Mông
Vẫn né trực diện, đánh vòng hậu quân

(còn nữa)
 
Last edited:

zanghoang

Phượt thủ
quả thật là em rất rất tiếc mấy cái lần thắng Nguyên Mông đó, nếu là em thì em sẽ tiện thể, nhân đà đó đưa quân lên phía Bắc mở mang bờ cõi - mà thật ra cũng không phải mở mang, đất trên đó toàn đất của mình cả

các bác học rộng biết nhiều hẳn biết đến chuyện ngày xưa Mã Viện có dựng cột đồng tại cực nam của đế chế Hán với câu " đồng trụ chiết, giao chỉ diệt ", nay theo nhiều nhà sử học, cái cột đồng ý nằm sâu hàm trăm km trong lãnh thổ Tàu rồi còn đâu

thế mới thấy nó lấy đất của mình nhiều

thế mới tiếc cho các bác phượt, nếu vùng Quảng Châu, Quảng tây vẫn là đất nhà mình thì có phải tha hồ phượt không ?
 

tunbo

Lãnh Chúa
BA LẦN ĐẠI PHÁ QUÂN NGUYÊN-MÔNG (Tiếp)


... Nhưng vốn thiện chiến, quân Mông
Vẫn né trực diện, đánh vòng hậu quân


Dẫu hậu quân rối, Lê Tần
Vẫn bình tĩnh chặn đánh quân giặc thù
Trung quân giặc vượt sông Lô
Dồn sang lớp lớp tự hồ sóng hung
Quân Trần bị ép vào thung
Vẫn đánh quyết liệt anh hùng hiên ngang
Sáu lộ quân nhà Vua mang
Bung ra chiến đấu chẳng màng tiếc thân
Tần khuyên Vua hãy lui quân
Tránh thế giặc mạnh, lực quân bảo toàn
Đúng lúc, Cự Chích tử thương
Quân giặc ào lại tính đường hại Vua
Tên giặc bắn tới như mưa
Lê Tần múa mộc xông bừa ra che
Thái Tông dẫn quân lui về
Tần đi chặn hậu, trổ khoe oai thần
Quân Mông khiếp sợ oai Tần
Quân ta vừa kịp rút dần về sau
Vượt qua ngã ba sông Cầu
Giặc vẫn đuổi rát phía sau ào ào
Tần bèn cho phá cầu phao
Quân ta rút hết, giặc vào Thăng Long
Lúc này thành trống, nhà không
Dân tình rút hết ra vùng ngoại vi
Tể tướng Nhật Hiệu rút đi
Bị giặc truy đuổi, Hiệu thì sợ run
Gặp Vua vẫn sợ mất khôn
Tính chuyện "nhập Tống" bảo tồn tấm thân
Vua giận lắm, nhưng phân vân
Quay sang tiếp tục hỏi Trần Thái sư
Trần Thủ Độ giận, hầm hừ :
"Tể tướng sợ chết, hèn như vậy à?
Khi nào đầu Thủ Độ ta
Chưa rơi xuống đất, Quan gia khỏi bàn"
Vua nghe vậy, lòng mới an
Bèn cùng tả hữu lo bàn quân cơ

(còn nữa)
 

netwalker

Phượt gia
thế mới thấy nó lấy đất của mình nhiều

thế mới tiếc cho các bác phượt, nếu vùng Quảng Châu, Quảng tây vẫn là đất nhà mình thì có phải tha hồ phượt không ?


Thế bây giờ Tàu trả lại cho mình 2 tỉnh sát biên đó, Việt Nam có muốn nhận không?

Tất nhiên nhận đất là phải nhận người, dân số của hai tỉnh đó chỉ gấp 3 lần dân số của Việt nam thôi =))

Sau khi nhận đất sẽ phải thay đổi lại cơ cấu chính quyền giống như sát nhập mấy tỉnh nhỏ vào Hà Nội hoặc Sài gòn thì phải bầu lại lãnh đạo chính quyền.

Với dân số đông như vậy ai sẽ được bầu cử lãnh đạo, với số lượng người nói tiếng Pủ tung Hỏa mấy trăm triệu như vậy so với vài chục triệu nói tiếng Kinh thì ngôn ngữ nào trở thành chính thức ( Mandarin or Kinhnese ) =))

Cứ để đấy cho bọn nó quản, mình đi phượt còn rẻ chứ nó sát nhập vào Việt Nam thì đắt ngang Saigon- Hanoi.

:))
 

netwalker

Phượt gia
thế mới thấy nó lấy đất của mình nhiều

thế mới tiếc cho các bác phượt, nếu vùng Quảng Châu, Quảng tây vẫn là đất nhà mình thì có phải tha hồ phượt không ?


Thế bây giờ Tàu trả lại cho mình 2 tỉnh sát biên đó, Việt Nam có muốn nhận không?

Tất nhiên nhận đất là phải nhận người, dân số của hai tỉnh đó chỉ gấp 3 lần dân số của Việt nam thôi =))

Sau khi nhận đất sẽ phải thay đổi lại cơ cấu chính quyền giống như sát nhập mấy tỉnh nhỏ vào Hà Nội hoặc Sài gòn thì phải bầu lại lãnh đạo chính quyền.

Với dân số đông như vậy ai sẽ được bầu cử lãnh đạo, với số lượng người nói tiếng Pủ tung Hỏa mấy trăm triệu như vậy so với vài chục triệu nói tiếng Kinh thì ngôn ngữ nào trở thành chính thức ( Mandarin or Kinhnese ) =))

Cứ để đấy cho bọn nó tạm thời quản lý, mình đi phượt còn rẻ chứ nó sát nhập vào Việt Nam thì đắt ngang Saigon- Hanoi.

:))
 

tunbo

Lãnh Chúa
BA LẦN ĐẠI PHÁ QUÂN NGUYÊN-MÔNG (Tiếp)

...Khi nào đầu Thủ Độ ta
Chưa rơi xuống đất, Quan gia khỏi bàn"
Vua nghe vậy, lòng mới an
Bèn cùng tả hữu lo bàn quân cơQuân giặc đóng dọc sông Lô
Cướp phá, vơ vét xác xơ cả miền
Dân ta không để giặc yên
Đánh du kích, giặc sợ điên, tức cuồng
Vua lui quân về Thiên Trường
Họp với các tướng, tính đường phản công
Tần bàn :"Giặc ở Thăng Long
Muốn đánh, mở rộng đất Mông phía này
Tạo thế gọng kìm bao vây
Diệt nhà Nam Tống, lấp đầy Trung Nguyên
Nhưng nay tình thế biến thiên
Kẹt ở đấy, sợ mất miền Vân Nam
Chúng đang tiến thoái lưỡng nan
Lúng túng phương lược, họp bàn thiệt hơn
Giờ nếu ta tổng phản công
Chắc chắn chúng bỏ Thăng Long chạy về
Vua và Thủ Độ bèn nghe
Hợp quân thủy - bộ tiến về kinh đô
(Nghi binh Thiên Mạc, Mạn Trù
Thủy trại cờ xí toàn bù nhìn rơm
Khiến giặc khinh địc, coi thường
)
Quân ta sáu đạo chia đường về kinh.


(Còn nữa)
 

vntuyen

Living is Moving
Thế bây giờ Tàu trả lại cho mình 2 tỉnh sát biên đó, Việt Nam có muốn nhận không?

Với dân số đông như vậy ai sẽ được bầu cử lãnh đạo, với số lượng người nói tiếng Pủ tung Hỏa mấy trăm triệu như vậy so với vài chục triệu nói tiếng Kinh thì ngôn ngữ nào trở thành chính thức ( Mandarin or Kinhnese ) =))

:))

Quá đúng, trước đây đã từng xảy ra nhưng mà các cụ nhà mình không dám nhận, tớ cho là có lý.
 

tunbo

Lãnh Chúa
BA LẦN ĐẠI PHÁ QUÂN NGUYÊN-MÔNG (Tiếp)

... Quân ta sáu đạo chia đường về kinh.

Vua thân nắm đạo thủy quân
Ngược sông Hồng tiến đến gần Thăng Long
Đổ bộ hữu ngạn sông Hồng
Thánh Dực, Thần Sách đánh Đông Bộ Đầu
Quân giặc vỡ trận rất mau
A-giu phò mã thua đau Thạch Bàn
Khánh Dư thúc quân đánh tràn
Ba mũi công phá, giặc tan, máu nhoè
Ngột-Lương-Hợp-Thai im re
Vội vàng ra lệnh rút về Vân Nam
Quân giặc ba vạn kéo sang
Ba phần còn một, tan hoang chạy về
Qua vùng Quy Hóa sơn khê
Hà Bổng chặn đánh, chạy về tả tơi
Qua ngày ông Táo về trời
Quân dân nô nức lại dời về kinh
Ăn Tết Mậu Ngọ linh đình 1258
Quét sạch giặc dữ, thái bình yên vui
Phạt tội, thưởng công từng người
Lê Tần công lớn được ngồi gần Vua
Lại đem Chiêu Thánh gả cho.
Cả nước đón Tết ấm no mọi nhà
Tháng Hai(1258) có chiếu ban ra :
"Giặc vừa bại trận, nhưng mà chưa thôi
Nay Vua Thái Tông nhường ngôi
Để Thái tử Hoảng được ngồi lên ngai
Lo dần công việc lâu dài"
Thái Tông lui lại, ở vai Thượng Hoàng.


(Còn nữa)
 

batman

Phượt quái
lịch sử nhà trần vô cùng bi tráng và cũng rất Việt Nam, khi có chiến thì đoàn kết một lòng, khi an bình thì quay lại phá nhau
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
40,310
Bài viết
1,080,465
Members
180,494
Latest member
tuikhichencontainer
Top