What's new

Vùng đất nào khiến anh em muốn đi lại một lần trong đời nhất?

DieuPham89

Phượt tử
"Phải chăng đó là thành phố của những bản tình ca, nơi người ta đã yêu nhau. Tất cả mùa màng, thời tiết, hoa lá, cỏ cây của cái vùng đất thần tiên đó, kết hợp lại làm nên hạnh phúc, làm nên nỗi tiếc thương của chúng ta".