What's new

[Hỏi đáp] Xin kinh nghiệm đi Đầm Môn

mayden22

Phượt tử
Mọi người ai đã đi Đầm Môn rồi cho em hỏi ở đó có dịch vụ ăn ngủ nghỉ không ? .
Ai đã đi rồi xin chia sẻ cho em ít kinh nghiệm ( à em chỉ đi Đầm Môn ko đi cực Đông)
Em xin cám ơn