25ltk

Contact

Skype
ngovietdzung

Chữ ký

... Những bãi sông biết rồi sẽ lở
hàng năm sao vẫn cứ bồi ?
Những con người biết rồi sẽ chết
Sao suốt đời vẫn cứ ngược xuôi ...

Đang theo dõi

Người theo dõi bạn

Top