Recent content by 67_catang

  1. 67_catang

    [Hỏi đáp] Tình hình đèo Đại Ninh và QL 28B.

    Đèo Đại Ninh mùa này lên không được đẹp vì cây cỏ úa khô nhiều, với lại đường hiện đang sửa chữa phía Bình Thuận, chạy dằn xóc dữ lắm. Còn đoạn từ Bàu Trắng ra Lương Sơn thì đường đẹp tuyệt vời.
  2. 67_catang

    [Chia sẻ] GIỮ LỬA ĐAM MÊ !!

    Tụi cháu cũng có dịp qua đây. Phải nói cung đường Thuỷ Điện ĐN5 từ QL28 vào rất phê ha chú. Mấy con dốc uốn éo, lúc vừa qua cây cầu này một đoạn dài đường đá lổm chổm leo lên dốc phê hết biết. Lúc dừng nghỉ giữa rừng, hít một bụng không khí trong lành nó đã gì đâu. Rất thích những bài viết về...