What's new

Adachi

Vui thì đi, mệt thì nghỉ! Đời độc hành lắm lúc gian truân!

travel, book, manga
Location
XiGon

Chữ ký

...Tháng năm con tàu quen sóng cả quen gió biển
Nước da màu nắng tươi giòn thêm ánh thép...

Following

Người theo dõi bạn

Back
Top