adg's latest activity

  • A
    adg replied to the thread [Chia sẻ] Tui đi Ấn Độ.
    Cảm ơn bạn đã quan tâm. Vì forum giới hạn quá, hơi khó cho mình nên mình có viết trong trang cá nhân của mình, phiền bạn vào đó xem nhé.