What's new

Recent content by alexton

  1. A

    [Chia sẻ] Mua vé máy bay

    Chào các bạn trên diễn đàn mình mới tham gia vào diễn đàn . Mình có một câu hỏi nếu ai có kinh nghiệm xin chia sẻ giúp mình . Mình cảm ơn nhiều Mình có visa du lịch Mỹ . Người thân mình ở Mỹ có thể mua vé máy bay dùm mình được ko . Hay mình phải mua vé máy bay ở VN mới đi được . Bạn nào có kinh...
Top