What's new

Recent content by Aliass

  1. Aliass

    [Hỏi đáp] ASEAN- Đường bộ- Thăm hàng xóm

    Hi các bạn, Trong thời gian sắp tới mình có dự định làm 1 tour khu vực Đông Nam Á (ASEAN) thăm những người hàng xóm bằng đường bộ (xe bus, tàu hỏa, phà,..các kiểu di chuyển khác) và lịch trình như sau: 1. Vietnam- Singapore: đường hàng không 2. Singapore- Malaysia: đường bộ 3. Malaysia-...
Top