Recent content by alie_strange

  1. A

    Các Members mới vào đây để đăng ký làm Gà

    *Tên : Nguyễn Thị Oanh *Giới tính : Nữ *Ngày tháng năm sinh : 02/09/1988 ( Gà này hình như hơi già ở đây ^^) *Nghề nghiệp : anything :) *Quê quán: Hải Dương *Chỗ ở hiện nay: Đền Lừ - Hoàng Mai - Hà Nội *Email: alie.nguyen0209@gmail.com *Nick yahoo/skype: alie.nguyen *Số điện thoại ...