Recent content by an0932121399

  1. A

    [Chưa chốt đoàn] TPHCM - Tây Nguyên - Trường Sơn - Tây Bắc - Đông Bắc trong 2 tuần

    Giữa năm là dịp nghỉ hè các bé đúng không? Nếu còn chỗ cho vc mình tham gia chung nếu đi bằng xe máy nha. Cám ơn
  2. A

    [Chưa chốt đoàn] Mình là kts cần tìm bạn già đi xuyên việt vào dịp tết ( đi bằng ô tô cá nhân)

    Tiếc quá, tớ thì lại là đầu SG, không lẽ bay ra đó rồi lại vi vu vào với bác, mình cũng là dân kiến k91 SG
Top