What's new

angel1's latest activity

  • A
    angel1 reacted to paradox's post in the thread Visa du lịch Mỹ with Like Like.
    2 ngày kể từ ngày LSQ nhận được hồ sơ bạn ạ. Hồ sơ mình ngày nhận 23/8, visa cấp ngày 24/8.
  • A
    angel1 replied to the thread Visa du lịch Mỹ.
    Thời điểm này gia hạn visa mỹ tại sg qua bưu điện mất bao lâu thì có visa vậy các bạn?
Top