Recent content by anhgia

  1. A

    [Chia sẻ] 12 ngày lái xe đi bụi xuyên 3 tiểu bang .... N.S.W - Victoria và Tasmania

    Re: 12 ngày lái xe đi bụi xuyên 3 tiểu bang .... N.S.W - Victoria và Tasmania Thanks LC về những thông tin của bạn , hy vọng mình sớm đi được 1 vòng nước Úc , lúc đó chắc phải nhờ bạn tư vấn thêm về ngủ tại các park . Hiện nay mình đang ở Springvale , Melbourne , mới qua được hơn 1 năm , còn...