What's new

Recent content by anhlp

  1. anhlp

    [Tổng hợp] Lang thang Sydney - Đi để khám phá và cảm nhận !

    Thân gửi mợ LoanChau ;-) Đang cực kỳ băn khoăn vì bà xã em đi du lịch qua Úc (HCM -> Melbourne -> Sydney -> GoldCoast -> New Zealand - > HCM) Ở Gold Coast thì có người quen và sau đó đi NZ thì đi cùng đoàn với mấy người bạn từ HCM qua, tuy nhiên, từ Sài gòn sang Mel, rồi Sydney là đi 1 mình, mợ...
Top