Recent content by anhnoble

  1. anhnoble

    Visa đi Đức

    Các anh chị ơi cho em hỏi, em đang điền đơn xin visa Đức. Phần "Right to freedom of movement" em tick yes, vì em có chồng người UK (EU/EAA national), họ nói là không bắt buộc nộp chứng minh công việc, thư mời và tài chính, giấy chứng minh quan hệ (trong trường hợp của em là giấy đăng ký kết hôn)...