What's new

anticafe

Cựu sinh viên Bách Khoa Tp.HCM.
Lập trình viên mobile.

Lập trình, đọc sách, phượt
Location
Sài Gòn

Following

Người theo dõi bạn

Trophies

  1. 5

    Keeps coming back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top