Recent content by artspahoian

  1. A

    [Chưa chốt đoàn] tìm bạn đồng hành đi bali tháng 8/2019

    chào mọi người. tháng 8/2019 e định đi bali có nhóm hoặc team nào đi vào tháng 8 ko. cho tụi 2 tụi e theo với. liên lạc e qua whatsap : 0 chin 06 bốn tám tám tám 20
  2. A

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành đi Bali-Indonesia (6 ngày khoảng cuối tháng 7 hoặc 8 hoặc 9/2019)

    bên mình có 2 bạn muốn tham gia đi cùng đoàn. bạn chưa chốt đoàn thì cho 2 tụi mình tham giá với. kb mình qua zalo : 0 chín 0 6 bốn tám tám tám hai 0