Bách Hợp

Nghịch và bướng

Ở sông thì bảo sông dài và rộng lắm nhưng ra đến biển mới thấy sông quá nh?
Location
Hà nội

Chữ ký

Ở sông thì bảo sông dài và rộng lắm nhưng ra đến biển mới thấy sông rất nhỏ bé ...!

Người theo dõi bạn