Recent content by Banghuynh

  1. Banghuynh

    [Chia sẻ] Tà Giang- Điểm đến mới được mệnh danh là Tà Năng của Khánh Hòa

    Hi a. A có thể hướng dẫn đường đi hộ e dc k ạ. Năm sau e đi
  2. Banghuynh

    [Chia sẻ] Tà Giang- Điểm đến mới được mệnh danh là Tà Năng của Khánh Hòa

    Hi a. E đang định đi chổ này. Có thể cho e xin ít thông tin và tracklog k ạ. E tìm trên mạng ít thông tin quá. Cảm ơn a